Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Sibyllegatan 65
114 43 Stockholm

Tel: 08- 765 20 81
E-post: kontakt@dendrologerna.se

Bankgiro: 5631-6110

Vi finns på