Monthly Archives :

februari 2013

Hermelinstipendiater
Hermelinstipendiater 1024 683 Dendrologerna

Vi delar årligen ut ett stipendium som heter: ”Stipendium ur Sven A. Hermelins Minnesfond” Första gången detta delades ut var år 1995. Följande personer/organisationer har fått detta stipendium: 2014 Elisabeth Öberg 2013 Tomas Zicha 2012 Tomas Lagerström 2011 Peter Sandberg 2009 Joakim Seiler 2008 Björn Embrén 2007 Stefan Lagerqvist 2006 Anders Blomqvist 2005 Mona Holmberg…

read more