Dendrologernas preliminära program för 2019

Dendrologernas preliminära program för 2019 1024 768 Dendrologerna

Detta är föreningens preliminära program för 2019. Det är högst troligt att något blir justerat. Håll dig uppdaterad genom det officiella programmet.

19/1   Vår årliga Bildvisning lördagen den 19 januari 2019 kl 14‒17 med presentation av bilder från det gångna årets resor och utflykter, plus servering av lättlunch med vin och kaffe. Avgift 140 kronor. Närmare detaljer i kommande mejlutskick samt på föreningens hemsida.

29/3   Föreningens Årsmöte äger rum fredagen den 29 mars på KSLA, Drottninggatan 95 B. Avslutas med middag under tegelvalven i Lindas restaurang.

6‒17/4   Trädgårdskonstens ursprungsland, Persien, idag Iran, besöker vi den 617 april och tittar på Persepolis, diktarparker, trädplanteringar, alléer (bl a världens längsta platanallé), kanater (ett underjordiskt bevattningssystem), palatsparker, Kaspiska havskusten, tempererade odlingar i och kring Shiraz, Isfahan, Teheran, Astara, Tabriz. Program redan utsänt med e-post och ligger på hemsidan. Resan är fulltecknad men väntelista finns för den som anmäler sig i efterhand. Reseledare: Eva Hernbäck och Per Jönsson.

15‒18/5   Till London vill vi resa under fyra dagar onsdaglördag 1518 maj och besöka parker, Kew Gardens och Hillers Garden/New Forest en bit bort i sydöstra England. Resa och boende ombesörjs av deltagarna själva (vi föreslår lämpliga hotell för den som vill) men vi planerar tillsammans med Arboretum Norrs Vänner ett rejält program som utsänds i december. Reseledare: Per Jönsson och Sören Källgren (ordf Arboretum Norrs Vänner).

25/5   Heldagsutflykt i Linnés fotspår företar vi lördagen den 25 maj med besök i Linnéträdgården i Uppsala samt kulturreservatet och 1700-talsgården Linnés Hammarby med en egen botanisk trädgård. Vägvisare är Pia Barklund och Eva Hernbäck samt lokala guider. Program utsänds efter nyår.

5/6   Skåneutflykt  onsdagen den 5 juni. Vi startar i Malmö med egen buss eller privata bilar och besöker först Jordberga slottspark av engelsk modell utanför Trelleborg. Därefter granskar vi ett Natura 2000-projekt vid Sandhammaren som syftar till att återställa den ursprungliga strandväxtligheten, varefter lunch intas på Sandhammarens fyrrestaurang. Eftermiddagen är vikt för guidad visning av det berömda arboretet Kivik-Esperöd.  Arrangörer: Anna Andréasson Sjögren och Johan Stenberg. Program utsänds i god tid efter nyår.

22‒24/8 Årets landskapsresa går torsdaglördag 2224 augusti till Västra Götaland under 3 dagar. Resan startar och slutar i Göteborg och de som behöver boende natten före första dagen och avslutningsdagen ordnar detta på egen hand men föreningen kan samordna ett gemensamt boende för dem som vill. En natt tillbringas gemensamt på hotell/vandrarhem i Lidköping eller Skara. Första dagen ägnas Göteborgs parker, främst Botaniska trädgården inkl Landskapsarboretet men också Trädgårdsföreningen. Dag 2 reser vi med buss och besöker Skyllbergs herrgård, Mariedals slott samt Hellekis. Dag 3 besöks Remningstorps arboretum, Alphems arboretum samt Alingsås stadspark (där man kan hoppa av och ta tåg mot Stockholm) sedan åter Göteborg. Upplysningar Börje Drakenberg 070-564 08 13. Detaljerat program utsänds i god tid.

Aug/sept Vandring i Hagaparken i månadsskiftet augusti/september. Vi kan glädjas åt Hagaparken som en av Europas finaste anläggningar i den engelska landskapsstilen, därtill tryfferad med kunglig flair och dramatik. Efter lång tid av eftersatt vård och trycket från den expanderande storstaden tas nu nya tag med stöd av en ny restaureringsplan. Under vandringen åskådliggörs förslagen i planen mot bakgrund av kungens och arkitekternas tankar när parken skapades. Guider blir slottsträdgårdsmästare i Haga. Upplysningar Lars Nyberg 070-594 95 78. Exakt datum meddelas i vårbrevet i mars.

September De omväxlande och intressanta trädplanteringarna vid Tekniska högskolan i Stockholm studerar vi en sen eftermiddag i höstfärgerna i september under ledning av Per Jönsson och Lars Nyberg. Exakt datum meddelas i vårbrevet.

20/9   Den hemlighetsfulla Cedergrenska parken i Stocksund besöker vi fredagen den 20 september kl 1719. Parken har de senaste åren genomgått en stor förändring under ledning av stadsträdgårdsmästare Karin Almén. Arboretet har tidigare varit ganska igenväxt men är nu utglesat och nyplanterat med intressanta arter och nyanlagda områden. Besöket leds av Börje Drakenberg och Hans Peter Hedlund samt avslutas med koffeinintag i Cedergrenska tornet.

28/9‒5/10   En veckolång Balkanresa till Serbien företar vi 28 september5 oktober.  Vi börjar i huvudstaden Belgrad, i korsningen mellan de sköna floderna Donau och Sava, där vi beundrar den botaniska trädgården, historiska parker, plantskolor och fruktodlingar. Sedan går färden österut utmed Donau mot ”Järnporten” vid gränsen mot Rumänien, där vi besöker nationalparken Djerdjap med över 1 000 olika växter, många av dem endemiska för området. I södra Serbien besöker vi det gamla jordbrukslandskapet Sirogojno med lövängar och bruksmetoder från förr. I nationalparken Tara, vid floden Drinas strand mot Bosnien, vandrar vi i skogar av gammal bok och den endemiska arten serbgran, upptäckt av Josif Pančić 1875. Ansvariga: Daniel Daggfeldt och Börje Lind. Detaljerat program utsänds efter årsmötet.

15/11 Årets Temadag inträffar fredagen den 15 november på temat Märkvärdiga träd. Stort upplagt heldagsprogram om träd som utmärker sig genom sin höga ålder, kolossala storlek, udda form eller formbeskärning, historiska bakgrund, sällsynta art eller annan egendomlighet. Kort sagt: en dag då vi får en unik möjlighet att bekanta oss med några av Sveriges märkvärdigaste trädindivider. Inbjudan går liksom tidigare år även till icke-medlemmar som då erbjuds att bli medlem i föreningen. Ansvariga: Daniel Daggfeldt, Hans Peter Hedlund och Lars Nyberg. Detaljerat program och inbjudan utsänds senast kring den 1 september.

18/1 2020  Det gångna årets utflykter presenteras vid Bildvisning lördagen den 18 januari 2020. Närmare detaljer i kommande mejlutskick samt på föreningens hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.