Monthly Archives :

mars 2019

Styrelseberättelse för 2018
Styrelseberättelse för 2018 150 150 Dendrologerna

Årsmöte Föreningens 98:e årsmöte hölls den 23 mars på Kungl. Skogs‐ och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Styrelseberättelsen och årsredovisningen för 2017 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Budget för 2018 presenterades och godkändes. Till föreningens ordförande omvaldes Per Jönsson för en period…

read more
Vårbrevet med årsprogram 2019
Vårbrevet med årsprogram 2019 1024 683 Dendrologerna

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens årsmöte fredagen den 29 mars kl 16.00 Nu när våren snart nalkas har en ny säsong begynt för oss träd- och parkentusiaster. Det blir vår 99:e säsong – nästa år firar föreningen sitt 100-årsjubileum! Vi dendrologer kan också se fram emot många utsökta utflykter, resor och andra arrangemang, både…

read more
Årsmötesmiddag
Årsmötesmiddag 1024 706 Dendrologerna

Välkomna till årsmötesmiddag fredagen den 29 mars kl. 18.00 i matsalen Oscars källare, KSLA Meny Vårbuffé Dessert Lättöl/mineralvatten Kaffe Vin finns att köpa separat för den som så önskar. Anmälan till middagen sker via inbetalning av 325 kronor på föreningens bankgiro 56316110 före den 20 mars.

read more
Kallelse till Dendrologiska föreningens årsmöte 2019
Kallelse till Dendrologiska föreningens årsmöte 2019 1024 683 Dendrologerna

Tid: Fredagen den 29 mars 2019, kl 16.00 Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm Förslag till DAGORDNING Årsmötet öppnas Parentation över bortgångna medlemmar Val av ordförande och sekreterare för mötet Godkännande av kallelse och dagordning Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare Styrelseberättelse för 2018 Skattmästarens rapport Revisionsberättelse för 2018 Beslut om…

read more