Monthly Archives :

december 2019

Dendrologernas preliminära program för 2020
Dendrologernas preliminära program för 2020 1024 760 Dendrologerna

Detta är föreningens preliminära program för 2020. Det är högst troligt att något blir justerat. Håll dig uppdaterad genom det officiella programmet. 18/1 – Vår årliga Bildvisning äger rum lördagen den 18 januari med presentation av foton från det gångna årets resor och utflykter, plus servering av lättlunch med drycker. Avgift: 150 kronor. Närmare detaljer…

read more