Dendrologernas preliminära program för 2020

Dendrologernas preliminära program för 2020 1024 760 Dendrologerna

Detta är föreningens preliminära program för 2020. Det är högst troligt att något blir justerat. Håll dig uppdaterad genom det officiella programmet.

18/1 – Vår årliga Bildvisning äger rum lördagen den 18 januari med presentation av foton från det gångna årets resor och utflykter, plus servering av lättlunch med drycker. Avgift: 150 kronor. Närmare detaljer i separat mejlutskick samt på föreningens hemsida.

3/4 – Fredagen den 3 april äger FÖRENINGENS ÅRSMÖTE rum på KSLA, Drottninggatan 95 B, kl 16.00, där vi också får åhöra föredrag av 2019 års Hermelinstipendiat. Avslutas med middag under källarens tegelvalv.

16/5 – Lördagen den 16 maj firar vi föreningens 100-årsjubileum på Ekolsunds slott vid Mälaren under en hel eftermiddag och kväll med möjlighet till övernattning och förmiddagsprogram i slottsparken på söndagen. Detaljerat program och inbjudan utskickas strax efter årsskiftet.

28/5 – Torsdagen den 28 maj kl 17–19 vandrar vi runt i Bergianska trädgården med botanist Gunvor Larsson som ciceron och med fokus på växternas evolution genom årmiljonerna.

5/6 – Fredagen den 5 juni arrangeras heldagsbesök i Landskronas parker (inklusive slottsgården) samt utflykt till Ven med besök i Tycho Brahes till hälften rekonstruerade renässansträdgård Uraniborg. Detaljerat program utsänds i god tid.

20–22/8 – Landskapsresa till Nordöstra Skåne och Listerlandet i Blekinge torsdagen den 20 augusti till lördagen den 22 augusti med samling i Kristianstad. Utforskning av det s k Vattenriket kring Kristianstad, besök på Vanås slott och slottspark med konstutställning och unika träd samt en dags avstickare till bl a stadsplanteringarna i Sölvesborg. Ansvariga: Per Jönsson och Johan Stenberg. Utförligt program utsänds under våren.

28/8 – Fredagen den 28 augusti besöker vi Drottningholms slottspark och granskar det pågående restaureringsarbetet av broderiparterren samt arbetet med de förnyade barockalléerna där. Ansvarig: landskapsarkitekt Lars Nyberg.

6/9 – Heldagsutflykt till Uppländska slott och slottsparker, exempelvis Hässelby, Rosersberg och Sandvik, söndagen den 6 september. Reseledare: skogsbiolog Börje Drakenberg.

17/9 – Vandring vid fd Kungliga Skogshögskolan/Gamla Skogis arboretum och fd Experimentalfältet i Stockholm torsdagen den 17 september cirka kl 16–18. Ansvarig: Börje Drakenberg.

Oktober – Veckoresa till Israel med besök i bl a Jerusalems botaniska trädgård, vin- och trädodlingar i Galileen, skogsplanteringar i Negevöknen, olivodlingar i olika delar av landet, stadsträd i Tel Aviv och Haifa m m. Reseledare: Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt. Detaljerat program utsänds under vintern.

13/11 – Årets temadag går av stapeln fredagen den 13 november kl 9.00–16.00 under rubriken ”Trädhälsa – hot och bot”, med presentationer rörande aktuella sjukdomar och insektsangrepp samt möjligheter att bekämpa dessa. Stort upplagt program med inbjudan även till icke-medlemmar. Ansvariga: Pia Barklund och Daniel Daggfeldt.

16/1 2021 – Vår årliga bildvisning äger rum lördagen den 16 januari 2021 med presentation av foton från det gångna årets resor och utflykter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.