Dendrologernas preliminära program för 2021

Dendrologernas preliminära program för 2021 1024 683 Dendrologerna

Här kan ni ta del av det preliminära programmet för 2021. Det bekräftade programmet meddelas och publiceras efter årsmötet den 26 mars. Under rådande pandemi får även det bekräftade programmet anses en andel preliminärt, då restriktioner och råd kan behöva få sin verkan.

Program 1  •  23 januari

Ersattes med en digital bildvisning till medlemmarna.

Vår årliga Bildvisning äger – förhoppningsvis –  rum lördagen den 23 januari med bl a presentation av foton från det gångna årets utflykter, men också bildsatta föredrag och förevisningar av aktuella och tidlösa dendrologiska teman. Även servering av lättlunch med drycker. Avgift: 150 kronor. Närmare detaljer i separat mejlutskick samt på föreningens hemsida  www.dendrologerna.se.

Program 2  •  26 mars

Ersattes med interimistiskt styrelsemöte som delgavs medlemmarna med e-post.

Fredagen den 26 mars äger FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2021 samt det uppskjutna ÅRSMÖTET 2020 rum på KSLA, Drottninggatan 95 B, kl 16.00, där vi också får åhöra föredrag av 2019 års Hermelinstipendiat Ulrika Rydh. På grund av coronan är det högst ovisst om mötet – som tidigare år –  avslutas med middag under källarens tegelvalv.

Program 3  •  27 maj

Torsdagen den 27 maj kl 17–19 vandrar vi runt i Bergianska trädgården med botanist Gunvor Larsson som ciceron och med fokus på Bergianskas barrträdssamling, där allt visas från podokarper och wollemia till tall och gran.

Program 4  •  11-12 juni

Landskapsresa till Nordvästra Skåne fredagen den 11 juni till lördagen den 12 juni. Första dagen besöker vi Skäralid i Söderåsens  nationalpark samt en eller två närliggande slottsparker. På lördagen blir det guidad heldagsutflykt på Hallands Väderö. Ansvariga: Per Jönsson och Johan Stenberg. Utförligt program utsänds under våren.

Program 5  •  28 – 29 augusti

Lördagen den 28 augusti firas föreningens ett år uppskjutna 100-ÅRSJUBILEUM på Ekolsunds slott. Det blir i princip samma ambitiösa och spännande program som vi utannonserade i våras. Men nu blir det mer av en sommarfest med aktiviteter både inom- och utomhus. Vi kommer att i god tid skicka ut programmet på nytt. För dem som väljer att övernatta på slottet kommer den restaurerade parken att visas mer ingående på söndagsförmiddagen den 29 augusti.

Program 6  •  21 augusti

Heldagsutflykt till slottsparker vid Mälaren, preliminärt Sjöö, Fånö, Almare Stäket och Grönsöö, lördagen den 21 augusti. Reseledare: Börje Drakenberg och Hans Peter Hedlund. Program utsänds senare.

Program 7 •  19 – 27 september

Till Sankt Petersburg och Helsingfors åker vi nio dagar med Tallink-färja och egen buss söndagen den 19 september till måndagen den 27 september. Vi kommer att besöka bl a det berömda Komarovinstitutets botaniska trädgård och arboretum och Vetenskapsakademiens trädgård i Sankt Petersburg samt sommarpalatset Peterhof och slottsparken vid Tsarskoje Selo utanför staden. I Helsingfors koncentrerar vi oss på botaniska parken KaisaniemiEsplanadparken samt Sveaborg

Kostnad: högst 14 000 kronor inklusive alla resor, hotell, alla frukostar, flertalet luncher och hälften av middagarna, egen buss, svensktalande guide samt expertguider. Reseledare: Per Jönsson. Detaljerat program utsänds senare.

Program 8  •  oktober

Uppskjutet till våren 2022.

På Medelhavsgrönskande Mallorca träffas vi dendrologer under en varm höstvecka och besöker botaniska trädgårdar, parker och vild natur med en resa på gammaldags järnväg inlagd. Reseledare: Johan Stenberg och Johan Lewenhaupt. Exakt datum och utförligt program meddelas före sommaren. (Resan är uppskjuten från 2020 på grund av coronapandemin.)

Program 9  •  oktober

En förhoppningsvis vacker höstdag bilar vi till Sparreholm i det fagra Sörmland och guidas runt i ett gammalt ekhagsreservat. Vi får också njuta av Sveriges längsta lindallé och andra rariteter i trakten. Reseledare: Johan Stenberg.

Program 10  •  19 november

Årets temadag (uppskjuten från 2020) går av stapeln fredagen den 19 november kl 9.00–16.00 under rubriken ”Trädsjukdomar – hot och bot” med presentationer rörande aktuella sjukdomar och insektsangrepp och vad som kan göras för en sundare trädförvaltning. Program med inbjudan även till icke-medlemmar meddelas i slutet av sommaren. Ansvariga: Pia Barklund och Daniel Daggfeldt.

Program 11  •  22 januari 2022

Vår årliga bildvisning äger rum lördagen den 22 januari 2022 med presentation av foton från det gångna årets resor och utflykter. Program utsänds i god tid.