Hermelinstipendiater

Landskapsarkitekt Sven A Hermelins stipendium delas ut en gång per år vid årsmötet sedan 1995. Enligt stadgarna skall ändamålet med Dendrologföreningens fond till minne av Sven A Hermelin vara att stödja åtgärder som siktar till praktiska insatser inom parkvården, t ex skötsel och restaurering av värdefulla park- och trädgårdsanläggningar.

1995   Dan Haubo, Drottningholm
1996   Carl Gustaf von Ehrenheim, Grönsöö
1997   Stefan Mattson, Enköping
1998   Hans Ramel, Övedskloster
1999   Göran Sundquist, Luleå
2000   Mari-Ann Tornérhielm, Vrams Gunnarstorp
2001   Sällskapet De Badande Vännerna, Visby
2002   Claes Henningsson, Campus AB, KTH, Stockholm
2003   Jakob Örn, Sollentuna
2004   Lars Krantz, Rosendal, Stockholm
2005   Mona Holmberg, Göteborg
2006   Anders Blomqvist, Hammarö
2007   Stefan Lagerqvist, Sävsjö
2008   Björn Embrén, Stockholm
2009   Joakim Seiler, Gunnebo
2010   stipendiat utsågs ej
2011   Peter Sandberg, Gränna
2012   Tomas Lagerström, SLU Uppsala
2013   Tomas Zicha, Uppsala
2014   Elisabeth Öberg, Kalix
2015   Marit Gamberg, Stockholm
2016   Vikki Bengtsson, Alingsås
2017   Henrik Morin, Kimstad
2018   Johnny Schimmel, Arboretum Norr, Baggböle
2019   Ulrika Rydh
2020   ingen stipendiat utsedd på grund av coronapandemin
2021   ingen stipendiat utsedd på grund av coronapandemin
2022   Henrik Sjöman