Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Sibyllegatan 65
114 43 Stockholm

Tel: 08- 765 20 81
E-post: kontakt@dendrologerna.se

Bankgiro: 5631-6110

IBAN: SE15 6000 0000 0001 2433 3222
BIC (SWIFT): HANDSESS

Vi finns på