Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Välkomna till Gamla Skogshögskolans arboretum och park

I dessa covid-19-tider är det svårt att ordna utflykter utan att åsidosätta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gamla Skogshögskolans arboretum och park erbjuder dock en god möjlighet. Den anlades från 1914, då man flyttade undervisningen från gamla Skogshögskolan vid Djurgårdsbron (nuv. Israels ambassad) till Frescati. Arboretet har ett rikt urval av både barr- och lövträd, t o m en bokskog med alla de klassiska bokskogsväxterna.

Samling torsdagen den 17 september kl 16.00 framför huvudbyggnaden, vid Israels af Ströms staty.

Man tar sig till gamla Skogshögskolan antingen med bil (P-avgift), eller cykel (bäst är att redan vid Roslagstull välja cykelbanan på västra sidan av motorvägen), eller Roslagsbanan med avstigning Universitetet. Gå sedan på bra stigar i skogen sydväst om banan åt Stockholm till. Eller tunnelbana, då går man av vid Universitetet, passerar under viadukten och vandrar i en bullrig miljö längs E20 åter mot Stockholm ca 400 m. Efter passagen under Roslagsbanan tar man direkt till höger genom de imponerande grindarna in i parken.

Avgift: 100 kronor som betalas in på Dendrologiska föreningens bankgiro 5631-6110. Max 25 deltagare. OBS Arrangemanget är fullbokat.

Upplysningar: Börje Drakenberg 070-564 08 13 eller borje.drakenberg@gmail.com.

Dendrologer till uppländska slottsparker

Föreningen för Dendrologi och Parkvård inbjuder härmed till besök i fyra olika slottsparker i Stockholmstrakten.

Covideriet är ju dessvärre fortfarande ett faktum och utflykten måste därför anpassas till de medlemmar som har möjlighet att färdas i egen bil. Det är naturligtvis en beklaglig begränsning eftersom många i den s k riskgruppen (70 +) saknar bil. En möjlighet för dessa är att samåka med någon annan – dock gör parterna detta på eget initiativ och ansvar.

Vi samlas med bilar vid Åkeshovs slott, entrén kl 10.00 söndagen den 20 september. Åkeshovs T-banestation ligger i direkt anslutning till parken.

Program

 • Åkeshovs slottspark samt det nyanlagda arboretet, som ännu har kvar en del äldre material insprängt.
 • Riddersviks herrgård samt den stora, nu nedlagda, trädplantskolan som Stockholms stad en gång drev.
 • Rosersbergs slott med magnifik barockpark samt djupa lövskogar. Här äter vi lunch med medhavd matsäck.
 • Vi avslutar vid Hässelby slott omkring 16.00. Hässelby slott och gods har sedan 1600-talet varit berömt för sin barockträdgård. I samband med restaureringen 1960-1963 återskapade trädgårdsarkitekten Sven A. Hermelin ett stycke barockträdgård med häckmönsterfontäner och örtagård med 1600-talsväxter. Han försåg då de gamla terrasserna på manbyggnadens sydsida på stabila grunder med fontäner och parterrhäckar av svensk gran.

Anmälan genom inbetalning av 150 kronor på föreningens bankgiro 5631-6110. Max 30 deltagare. OBS Arrangemanget är fullbokat.

Ansvarig arrangör: Börje Drakenberg tel 0705-640813  borje.drakenberg@gmail.com.

Välkomna!!!

Till dendrologer i coronavirusets Sverige

2020 är det år då vår ärevördiga förening passerar hundraårsstrecket. För den skull har styrelsen lagt ned stor och njutbar möda på att fira denna bemärkelse på två sätt: en ovanligt omfångsrik och ambitiös upplaga av årsboken Lustgården, samt en i över ett år planerad lustupplevelse på Ekolsunds slott vid Mälaren den 16–17 maj. Dock har det explosionsartade utbrottet av coronaviruset i hög utsträckning gäckat våra planer för 2020. Vi måste därför kasta om föreningens årsschema på flera sätt:

1) Vår sedan länge planerade och fulltaliga resa till Mallorca den 26–31 mars har satts på framtiden och deltagaravgifterna är återbetalda.
2) Årsmötet den 3 april har ställts in och uppskjutits till våren 2021 tillsammans med det årets årsmöte.
3) 100-årsjubileet den 16–17 maj på Ekolsunds slott har skjutits upp till den 22-23 maj 2021.
4) Jubileumsnumret av Lustgården har skickats ut som planerat till alla medlemmar i mitten av maj.

Med stor vånda har styrelsen fattat dessa besvärliga beslut. Det ska ställas i relation till att allt större delar av hela vårt samhälle också har tvingats ställa sig på bromspedalen. Inte endast vi dendrologer har måst ändra våra planer och önskemål.

Med tungsint, men samtidigt ömsint, dendrologhälsning
Styrelsen/gm ordf Per Jönsson

Kompletterande information från ordförande (slutet maj)

 1. Vi inställer Skånedagen den 5 juni i Landskronas parker och på Ven.
 2. Efter diskussion med medarrangören Johan Stenberg är han och ordföranden (den andre arrangören) överens om att även inställa landskapsresan till nordöstra och östra Skåne den 13–15 augusti. Visserligen är det teoretiskt möjligt att coronasituationen vid den tidpunkten skulle tillåta en sådan exkursion. Men inbjudan måste gå ut i god tid före midsommar och då är det ytterst osannolikt att coronaläget har normaliserats. Därför lär det också bli extremt svårt att få ihop tillräckligt många anmälningar så att resan går ihop.
 3. Vad gäller höstens planerade verksamhet be vi att få återkomma senare i sommar. Om coronaläget så tillåter är det vår absoluta ambition att genomföra besök i Drottningholms slottspark den 28 augusti, vandring vid fd Kungliga Skogshögskolan den 17 september samt heldagsutflykt till uppländska slott och slottsparker den 20 september. Vi har även gott hopp om att kunna bjuda in till heldagsseminarium på temat ”Trädsjukdomar – hot och bot” den 13 november.
 4. Häromdagen utkom vårt starkt utvidgade och påkostade jubileumsnummer av årsboken Lustgården. Det är vår djupt kända förhoppning att detta i någon mån kan kompensera medlemmarna för det bantade årsprogrammet.
 5. OBS: Det kan vara så att ett fåtal medlemmar inte har fått Lustgården i brevlådan. Om detta skulle vara fallet, tveka inte att tillskriva oss kontakt@dendrologerna.se eller 08-765 20 81 – vi ska ordna så att du snarast får ditt eget exemplar av årsboken.

Föreningens 100-årsjubileum på Ekolsunds slott flyttat till 2021

På grund av covid-19 flyttas hela arrangemanget till 22-23 maj 2021. Mer information om detta kommer i ett senare skede.

En naturlig plats på internet

Vi är föreningen som värnar om de vackra och betydelsefulla parkerna både i och utanför städerna. Vi intresserar oss för både anläggning och vård av parker och trädgårdar runt om i Sverige, ja stundtals är vi även utomlands. Sen starten 1920 har vi verkat för dessa delar. Det är närmare hundra år. Och precis som de gamla ekarna fortsätter vi att finnas som en naturlig del i din omgivning i hundra år till. Välkommen med i vår verksamhet.

Dendrologernas nya tygväska i ekologiskt odlad bomull

Pris: 190 kr
Format 35 x 32cm, djup 12cm. Handtag 58cm.
Färg: svart med fyrfärgstryck på en sida.

Välj mellan motiv

 1. text med parkbild (vänster bild ovan)
 2. text med löv (höger bild ovan)

Passar utmärkt som gåva eller som extra kasse på resor eller då man shoppar. Ett miljövänligt alternativ! Kan beställas via mail på kontakt@dendrologerna.se, betalas sen kontant eller sätt in pengarna på BG 5631-6110. Märk talongen med vilket tryckmotiv du önskar.

Vi skickar den gärna med post till dig men då tillkommer avgift för porto.

Tuff munktröja med föreningens logga

Föreningen för Dendrologi & Parkvård har tagit fram en tuff munktröja som nu erbjuds till försäljning. Munktröjan har ett klassiskt snitt som passar både män och kvinnor. Den är tillverkad i bomullsjersey med 75% bomull och 25% polyester. Tröjan finns i färgerna ”City green” / mossgrönt och ”Independence red” / mörkrött. Kontrastfärg i snöre och blixtlås. Tröjan har två fickor fram och är försedd med huva. Tryck med vår logotyp och lövdekor på ryggen.

Programmet framöver

Föreningen arrangerar flertalet träffar, resor och andra spännande händelser varje år. De flesta får alla som önskar vara med på, men föreningens medlemmar är med för en billigare peng. Bli medlem du med, och häng med på de aktiviteter du tycker är spännande!

 • Inga fler händelser att visa

Vi sprider kunskapen...

Föreningen för Dendrologi och Parkvård grundades 1920 och är en ideell förening för alla som är intresserade av träd, park och trädgård, inte minst historiska anläggningar.

Dendrologi (av grek. dendros, träd, och logos, lära) är läran om träd. Till dendrologin i vidsträckt bemärkelse hör även buskar och andra vedartade växter. Enligt § 1 i stadgarna är föreningens syfte ”att främja intresse för och kännedom om i Sverige odlingsvärda träd och buskar, ävensom intresset för anläggning, vård och försköning av svenska parker”.

Sedan 1994 delar föreningen ut stipendier ur Sven A. Hermelins minnesfond för framstående insatser inom parkvårdsområdet. Varje år gör vi ett antal dags- och kvällsutflykter samt en resa över en långhelg till något av Sveriges landskap, med besök under sakkunnig ledning i intressanta parkanläggningar och naturområden. Föreningen ordnar också studieresor till andra länder, företrädesvis inom Europa. Vi arrangerar även temadagar och föreläsningar i aktuella ämnen.

Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Klokt sagt

Lustgården

Föreningens årsskrift Lustgården är högt ansedd inom fackkretsar, men är ändå skriven så att den även tilltalar amatören. Rikt illustrerad och fylld med intressant information om dendrologi, trädgårdshistoria – men även annan information som reseberättelser och notiser.