Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Foto: Sven Erik Sjöberg.

Almstriden i Kungsträdgården – i vår har det gått 50 år

Natten till den 12 maj 1971 stod striden om almarna i Kungsträdgården. En fysisk protestmanifestation efter drygt ett år av debatter, demonstrationer, tidningsartiklar, brev och telefonsamtal från engagerade medborgare till Stockholms politiker och tjänstemän om värdet av 100-åriga träd i stadens centrala delar.

Striden om almarna var också kulmen på en lång diskussion om Stockholms framtid där nedsågningen av gamla innerstadsträd var en del av en planerad urban utveckling till bilismens fromma. Men efter de våldsamma protesterna för 50 år sedan tog det stadens makthavare en månad att skrinlägga alla planer på att ta ner almarna. Och två år senare lades en ny cityplan fram som innebar att alla planerade motorleder in i centrala Stockholm ströks liksom alla planerade p-hus och att många centrala affärsgator blev gågator.

En väldig seger för den stora majoritet av stockholmare (70 procent) som stödde aktionen för att rädda almarna.

Kära dendrologer i en ovanlig tid!

Även i år drabbas Föreningen för Dendrologi och Parkvård av coronapandemin, liksom övriga landet och övriga världen. Av det skälet måste vårt planerade fysiska årsmöte fredagen den 26 mars på KSLA ställas in och hanteras på annat sätt.

Förra våren sköt vi helt enkelt på årsmötet till hösten. Och när pandemin fortfarande härjade under hösten beslöt vi ånyo att skjuta på årsmötet och i stället genomföra dubbla årsmöten – 2020 och 2021 – vid ett och samma tillfälle.

Nu går alltså inte detta. I stället har FDP:s styrelse beslutat att på egen hand genomföra ett interimistiskt möte vars resultat i efterhand hanteras av ett ordinarie årsmöte när väl coronapandemin är överstånden. Som modell eller prejudikat för detta anför styrelsen ett beslut vid årsmötet 2019 – då lyckades årsmötet inte utse fullständig valberedning utan gav styrelsen ett interimistiskt uppdrag att välja en ny person till valberedningen som sedan skulle godkännas av nästa årsmöte.

I nuvarande coronasituation menar styrelsen att ett liknande förfarande kan användas för att ersätta årsmötet 2021 med beslut av styrelsen som i efterhand hanteras av nästkommande årsmöte. För öppenhetens skull har föreningens medlemmar med e-post delgivits följande dokument: 1/ styrelseberättelse för 2020, 2/ årsredovisning för 2020, 3/ revisionsberättelse för 2020, 4/ valberedningens förslag till ny styrelse, ordförande och revisorer 2021–2022. Vad gäller fastställande av resultat- och balansräkning, fastställande av resultatdisposition samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen gäller tillsvidare revisionsberättelsen, att hanteras av nästkommande årsmöte. Någon budget för 2021 är det inte meningsfullt att upprätta med hänsyn till det rådande pandemiläget.

Styrelsen är medveten om att denna tågordning inte helt motsvarar vad som står i FDP:s stadga. Men de fysiska omständigheterna är sådana att ett alternativt upplägg måste genomföras. I alla händelser kommer resultaten av styrelsens interimistiska möte att kunna granskas och prövas av kommande fysiska årsmöte.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Ta del av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 genom att klicka på knappen.

En naturlig plats på internet

Vi är föreningen som värnar om de vackra och betydelsefulla parkerna både i och utanför städerna. Vi intresserar oss för både anläggning och vård av parker och trädgårdar runt om i Sverige, ja stundtals är vi även utomlands. Sen starten 1920 har vi verkat för dessa delar. Det är närmare hundra år. Och precis som de gamla ekarna fortsätter vi att finnas som en naturlig del i din omgivning i hundra år till. Välkommen med i vår verksamhet.

Dendrologernas nya tygväska i ekologiskt odlad bomull

Pris: 190 kr
Format 35 x 32cm, djup 12cm. Handtag 58cm.
Färg: svart med fyrfärgstryck på en sida.

Välj mellan motiv

 1. text med parkbild (vänster bild ovan)
 2. text med löv (höger bild ovan)

Passar utmärkt som gåva eller som extra kasse på resor eller då man shoppar. Ett miljövänligt alternativ! Kan beställas via mail på kontakt@dendrologerna.se, betalas sen kontant eller sätt in pengarna på BG 5631-6110. Märk talongen med vilket tryckmotiv du önskar.

Vi skickar den gärna med post till dig men då tillkommer avgift för porto.

Tuff munktröja med föreningens logga

Föreningen för Dendrologi & Parkvård har tagit fram en tuff munktröja som nu erbjuds till försäljning. Munktröjan har ett klassiskt snitt som passar både män och kvinnor. Den är tillverkad i bomullsjersey med 75% bomull och 25% polyester. Tröjan finns i färgerna ”City green” / mossgrönt och ”Independence red” / mörkrött. Kontrastfärg i snöre och blixtlås. Tröjan har två fickor fram och är försedd med huva. Tryck med vår logotyp och lövdekor på ryggen.

Programmet framöver

Föreningen arrangerar flertalet träffar, resor och andra spännande händelser varje år. De flesta får alla som önskar vara med på, men föreningens medlemmar är med för en billigare peng. Bli medlem du med, och häng med på de aktiviteter du tycker är spännande!

 • Rundvandring i Bergianska trädgården

  torsdag, 17:00

  Torsdagen den 27 maj kl 17–19 vandrar vi runt i Bergianska trädgården med botanist Gunvor Larsson som ciceron och med fokus på Bergianskas barrträdssamling, där allt visas från podokarper och wollemia till tall och gran.
 • Landskapsresa till Skåne

  fredag, 00:00

  Landskapsresa till Nordvästra Skåne fredagen den 11 juni till lördagen den 12 juni. Första dagen besöker vi Skäralid i Söderåsens  nationalpark samt en eller två närliggande slottsparker. På lördagen blir det guidad heldagsutflykt på Hallands Väderö. Ansvariga: Per Jönsson och Johan Stenberg. Utförligt program utsänds under våren.

Vi sprider kunskapen...

Föreningen för Dendrologi och Parkvård grundades 1920 och är en ideell förening för alla som är intresserade av träd, park och trädgård, inte minst historiska anläggningar.

Dendrologi (av grek. dendros, träd, och logos, lära) är läran om träd. Till dendrologin i vidsträckt bemärkelse hör även buskar och andra vedartade växter. Enligt § 1 i stadgarna är föreningens syfte ”att främja intresse för och kännedom om i Sverige odlingsvärda träd och buskar, ävensom intresset för anläggning, vård och försköning av svenska parker”.

Sedan 1994 delar föreningen ut stipendier ur Sven A. Hermelins minnesfond för framstående insatser inom parkvårdsområdet. Varje år gör vi ett antal dags- och kvällsutflykter samt en resa över en långhelg till något av Sveriges landskap, med besök under sakkunnig ledning i intressanta parkanläggningar och naturområden. Föreningen ordnar också studieresor till andra länder, företrädesvis inom Europa. Vi arrangerar även temadagar och föreläsningar i aktuella ämnen.

Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Klokt sagt

Lustgården

Föreningens årsskrift Lustgården är högt ansedd inom fackkretsar, men är ändå skriven så att den även tilltalar amatören. Rikt illustrerad och fylld med intressant information om dendrologi, trädgårdshistoria – men även annan information som reseberättelser och notiser.