Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Kära medlemmar i Dendrologföreningen!

2020 har varit och är ett år som få andra. Det gäller även för oss dendrologer som av coronapandemin har förhindrats att arrangera och delta i många planerade program. Exempelvis besök på Mallorca i mars, årsmötet i april, föreningens 100-årsjubileum på Ekolsund i maj, två Skåneutflykter i juni och augusti.

Vi har dock kunnat genomföra en botanisk vandring i Bergianska trädgården den 28 maj, besök i Drottningholms slottspark med dess restaurering av broderiparterren och förnyade barockalléer den 28 augusti. Den 17 september vandrade vi vid fd Kungliga Skogshögskolan/Gamla Skogis arboretum och fd Experimentalfältet i Stockholm. Den  20 september åkte vi till tre slott i Uppland – Åkeshov, Hässelby, Riddersvik – samt en fin privat trädgård hos Arne Gustafson i Hässelby strand.

Och den 8 oktober kom 25 glada dendrologer till arboretet Ramsö Backar utanför Vaxholm och beskådade dess cirka 400 plantor med drygt 200 trädarter samt besökte Karolinergårdens trädgård från 1600-talet.

Särskilt glädjande är att vi redan i maj kunde presentera medlemmarna ett i modern tid rekordtjockt nummer av vår årsbok Lustgården vars ambitiösa innehåll vi hoppas att alla har kunnat njuta av under sommaren.

Heldagsutflykten till uppländska slott och slottsparker söndagen den 20 september genomförde vi med ett annorlunda och lite begränsat upplägg. Eftersom vi på grund av coronapandemin inte vågade fylla en hyrd buss måste transporterna ske med privata bilar. Det innebär tyvärr att de medlemmar som inte har tillgång till egen bil inte självklart kunde räkna med att färdas i andra medlemmars bilar.

Likaså vågar vi av samma skäl inte genomföra vår planerade temadag den 13 november under rubriken ”Trädsjukdomar – hot och bot”. Att dra samman 30-50 deltagare i en föreläsningslokal under en hel dag med kaffe- och lunchpauser på begränsade utrymmen innebär alltför stora smittrisker. Detta är alltså ett tämligen magert år för oss medlemmar i Dendrologiska föreningen. Men vi hoppas på att coronapandemin klingar av under vintern och våren så att vi kan fylla år 2021 med nya och spännande gröna program. Plus
förstås ”dubbelt” årsmöte i slutet av mars samt försenat 100-årsjubileum den 22 –23 maj på Ekolsund.

Om vår planering för nästa år återkommer vi med information via mejl och på hemsidan www.dendrologerna.se under hösten och vintern.

Med förhoppning om ett gott dendrologiskt humör även i dessa tider.
Styrelsen/gm ordf Per Jönsson

Föreningens 100-årsjubileum på Ekolsunds slott flyttat till 2021

På grund av covid-19 flyttas hela arrangemanget till 22-23 maj 2021. Mer information om detta kommer i ett senare skede.

En naturlig plats på internet

Vi är föreningen som värnar om de vackra och betydelsefulla parkerna både i och utanför städerna. Vi intresserar oss för både anläggning och vård av parker och trädgårdar runt om i Sverige, ja stundtals är vi även utomlands. Sen starten 1920 har vi verkat för dessa delar. Det är närmare hundra år. Och precis som de gamla ekarna fortsätter vi att finnas som en naturlig del i din omgivning i hundra år till. Välkommen med i vår verksamhet.

Dendrologernas nya tygväska i ekologiskt odlad bomull

Pris: 190 kr
Format 35 x 32cm, djup 12cm. Handtag 58cm.
Färg: svart med fyrfärgstryck på en sida.

Välj mellan motiv

  1. text med parkbild (vänster bild ovan)
  2. text med löv (höger bild ovan)

Passar utmärkt som gåva eller som extra kasse på resor eller då man shoppar. Ett miljövänligt alternativ! Kan beställas via mail på kontakt@dendrologerna.se, betalas sen kontant eller sätt in pengarna på BG 5631-6110. Märk talongen med vilket tryckmotiv du önskar.

Vi skickar den gärna med post till dig men då tillkommer avgift för porto.

Tuff munktröja med föreningens logga

Föreningen för Dendrologi & Parkvård har tagit fram en tuff munktröja som nu erbjuds till försäljning. Munktröjan har ett klassiskt snitt som passar både män och kvinnor. Den är tillverkad i bomullsjersey med 75% bomull och 25% polyester. Tröjan finns i färgerna ”City green” / mossgrönt och ”Independence red” / mörkrött. Kontrastfärg i snöre och blixtlås. Tröjan har två fickor fram och är försedd med huva. Tryck med vår logotyp och lövdekor på ryggen.

Programmet framöver

Föreningen arrangerar flertalet träffar, resor och andra spännande händelser varje år. De flesta får alla som önskar vara med på, men föreningens medlemmar är med för en billigare peng. Bli medlem du med, och häng med på de aktiviteter du tycker är spännande!

  • Inga fler händelser att visa

Vi sprider kunskapen...

Föreningen för Dendrologi och Parkvård grundades 1920 och är en ideell förening för alla som är intresserade av träd, park och trädgård, inte minst historiska anläggningar.

Dendrologi (av grek. dendros, träd, och logos, lära) är läran om träd. Till dendrologin i vidsträckt bemärkelse hör även buskar och andra vedartade växter. Enligt § 1 i stadgarna är föreningens syfte ”att främja intresse för och kännedom om i Sverige odlingsvärda träd och buskar, ävensom intresset för anläggning, vård och försköning av svenska parker”.

Sedan 1994 delar föreningen ut stipendier ur Sven A. Hermelins minnesfond för framstående insatser inom parkvårdsområdet. Varje år gör vi ett antal dags- och kvällsutflykter samt en resa över en långhelg till något av Sveriges landskap, med besök under sakkunnig ledning i intressanta parkanläggningar och naturområden. Föreningen ordnar också studieresor till andra länder, företrädesvis inom Europa. Vi arrangerar även temadagar och föreläsningar i aktuella ämnen.

Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Klokt sagt

Lustgården

Föreningens årsskrift Lustgården är högt ansedd inom fackkretsar, men är ändå skriven så att den även tilltalar amatören. Rikt illustrerad och fylld med intressant information om dendrologi, trädgårdshistoria – men även annan information som reseberättelser och notiser.