Dendrologernas årsprogram

Det här händer framöver

Program

Föreningen anordnar varje år ett flertal spännande utflykter och aktiviteter. Här ser ni de som är planerade framöver. Ifall ni vill kan ni även gå in i vårt programarkiv, för att se vad vi redan har genomfört sen tidigare.

 • Södra Värmland

  fredag, 00:00

  Fredagen den 23 och lördagen den 24 augusti reser vi runt i södra Värmland med besök i bland annat Karlstads parker, det nyanlagda Nystedalens arboretum, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Rottneros herrgårdspark och engelska parken i Baldersnäs. Samling i Karlstad dit deltagarna tar sig på egen hand. Kostnad cirka 3 000 kronor, inbegripet hyrd buss för transporter på […]
 • Bergianska trädgården

  torsdag, 00:00

  Torsdagen den 29 augusti samlas vi kl 17.00 utanför Bergianska trädgårdens huvudentré för att guidas av botanisten och Bergianskas föreståndare Gunvor Larsson under ett par timmars vandring genom trädgårdens lignosrikedomar. Kostnad 100 kronor att betalas på plats kontant eller med Swish.
 • Norrköpings alléer och parker

  måndag, 00:00

  Dagsutflykt med egen hyrd buss måndagen den 2 september till Norrköping där vi studerar stadens makalösa alléer, vandrar i Carl Johans park framför centralstationen samt gör ett nedslag i Himmelstalunds herrgårdspark vid Motala ström. Kostnad inklusive lunch cirka 800 kronor. Reseledare Per Jönsson.
 • Dagsutflykt kring Ystad

  söndag, 00:00

  Söndagen den 8 september gör vi en dagsutflykt med nedslag i Ystads ambitiösa trädplanteringar, naturreservatet och Natura 2000-området Fyledalen samt Kronovalls slottspark. Samling i Ystad. Kostnad inklusive lunch cirka 300–800 kr beroende på om vi färdas i hyrd buss eller egna bilar. Reseledare Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt.
 • Slott i Stockholm

  söndag, 00:00

  Söndagen den 15 september besöker vi minst två slottsanläggningar nära Stockholm, preliminärt Rosersbergs slottspark och Steninge herrgårdspark. Kostnad inklusive lunch och egen hyrd buss cirka 600 kr. Reseledare Jörg Roepcke.
 • Sydvästra Tyskland

  torsdag, 00:00

  Kulturlandskap, lövskogar, parker, slott och sällsamma planteringar i och kring Karlsruhe i sydvästra Tyskland utforskar vi under en knapp vecka torsdagen den 3 – onsdagen den 9 oktober. Boendet blir i Karlsruhe 6 nätter, de lokala resorna sker med allmänna kommunikationer (Tysklandskortet för 50 euro). Bland besöksmålen kan nämnas Schwarzwald, Bad Wildbad och Neuenbürg (med […]
 • Temadag om ”Trädens dolda liv”

  fredag, 00:00

  Temadag om ”Trädens dolda liv” fredagen den 15 november i KSLA:s aula i Stockholm. Här finns en bred palett av gamla och nya metoder för att öka vår kunskap om trädens rotsystem, näringsupptag, kvävefixering och samverkan med svampar – mykorriza, trädstammars uppbyggnad, ledningssystem och tillväxt, vad man kan lära av dendrokronologi (analys och lärdomar av […]
 • Den årliga bildvisningen

  onsdag, 00:00

  Vår årliga bildvisning äger rum en lördag i januari 2025 med presentation av foton m m från fjolårets resor och utflykter. Datum bestäms senare. Kostnad högst 200 kronor. OBS! Exakt datum inte bestämt när inlägget gjordes.

Information om anmälan

Frågor om själva programmen ställs direkt till de programansvariga eller till vårt kansli. Vid förfrågan om lediga platser eller anmälan om vegetarisk kost kontakta vårt kansli genom att ringa, faxa eller sända e-post till:

Telefon: 08-765 20 81
E-post: kontakt@dendrologerna.se

Har du flyttat – glömt inte att anmäla din nya adress till oss!

Anmälan

Anmäl Ditt deltagande genom att sätta in den angivna summan på föreningens bankgiro 5631-6110 senast tre dagar före utsatt anmälningsdatum.

Ange alltid arrangemangets nummer och kom ihåg att skriva Ditt namn och medlemsnummer vid inbetalning. (Medlemsnumret står till höger om adressfältet på Ditt inbetalningskort.) Anmälan och deltagande i våra resor och övriga utflykter och exkursioner kan göras av dem som betalat sitt medlemskap respektive familjemedlemskap.

Turordning

Då resor och exkursioner blir fulltecknade är det datum för inbetalning av avgiften som avgör turordningen, inte skriftlig eller muntlig anmälan. Våra resor blir ibland tidigt fullbokade, men du är välkommen att sätta upp dig på reservplats. Det händer att vi får avbokningar och då ringer vi upp i turordning och erbjuder plats.

Slutbetalning

Slutbetalning ska vara FDP tillhanda enligt de villkor som är noterade för varje enskild resa.

Avbeställning

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

 • Registreringsavgiften återbetalas inte. Registreringsavgiften ska täcka föreningens utgifter för planering och rekognosceringsresa oavsett om resenären medföljer eller inte.

Slutbetalning återbetalas enligt följande:

 • Avbokning tidigare än 30 dagar före avresa: full återbetalning minus registreringsavgiften.
 • Avbokning 15‒30 dagar före avresa: 50% återbetalning minus registreringsavgiften.
 • Avbokning 0‒14 dagar före avresa: Ingen återbetalning. Återbetalning kan ske vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom, gäller resenären och dennes närmaste anhöriga.

Dessa regler gäller vid resor i Sverige och utomlands i föreningens egen regi.

Vid utlandsresor i samarbete med externa arrangörer gäller allmänna avbokningsregler för respektive resebyrå.

Reseförsäkring

Observera att reseförsäkring inte ingår i resans pris. Du bör ha en reseförsäkring för att resa med FDP. Vi rekommenderar inga försäkringsbolag utan du får själv leta upp en försäkring som passar dig. Många har reseförsäkring på sina bank- eller kreditkort (de senare vanligtvis med högre ersättning) när de inhandlar en resa, eller i sin hemförsäkring. Reseförsäkringen ska täcka eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada.

Avbeställningsskydd

FDP tillhandahåller inte något avbeställningsskydd. Resenären rekommenderas starkt att komplettera hemförsäkringens resedel, ta en separat reseförsäkring eller använda bank- eller kreditkortets reseavbeställningsskydd.

Pass

Det åligger resenären att försäkra sig om att passet är giltigt 6 månader efter hemkomst från resan.