Dendrologernas årsprogram

Det här händer framöver

Program

Föreningen anordnar varje år ett flertal spännande utflykter och aktiviteter. Här ser ni de som är planerade framöver. Ifall ni vill kan ni även gå in i vårt programarkiv, för att se vad vi redan har genomfört sen tidigare.

 • Södra Djurgården vid Lejonslätten, Nordiska museet och Biologiska museet

  söndag, 15:00

  Höstvandring i ett av Sveriges mest besökta arboretum: Södra Djurgården vid Lejonslätten, Nordiska museet och Biologiska museet, ett väldigt artrikt område som dagligen genomströvas av tusentals personer. Väldigt få har dock sett de äldre träden och det som nu nyplanterats. Följ med på en dendrologisk exkursion och se bl a vresalm, vresoxel, vresros och en […]
 • Veckoresa till Portugal

  fredag, 00:00

  Veckoresa till Portugal fredagen den 13 oktober – onsdagen den 18 oktober. Deltagarna bokar och köper själva flyg till Lissabon tur och retur och samlas på Lissabons flygplats cirka kl 17 på fredagen, varefter vi färdas i egen buss till Coimbra för exkursioner i parker och skogsområden. Därefter två dagar i och kring Lissabon där […]
 • Temadag om våra parker och klimatförändringarna

  fredag, 00:00

  Temadag om våra parker och klimatförändringarna fredagen den 17 november i KSLA:s aula. Klimatförändringarna kommer att öka påfrestningarna på vegetationen och hota värden inte minst i historiska anläggningar. Samtidigt är parker och vegetation i städerna ett viktigt verktyg för att hantera och motverka klimatförändringarnas effekter.
 • Vår årliga bildvisning

  måndag, 00:00

  Vår årliga bildvisning äger rum lördagen den 22 januari 2023 med presentation av foton från fjolårets resor och utflykter.

Information om anmälan

Frågor om själva programmen ställs direkt till de programansvariga eller till vårt kansli. Vid förfrågan om lediga platser eller anmälan om vegetarisk kost kontakta vårt kansli genom att ringa, faxa eller sända e-post till:

Telefon: 08-765 20 81
E-post: kontakt@dendrologerna.se

Har du flyttat – glömt inte att anmäla din nya adress till oss!

Anmälan

Anmäl Ditt deltagande genom att sätta in den angivna summan på föreningens bankgiro 5631-6110 senast tre dagar före utsatt anmälningsdatum.

Ange alltid arrangemangets nummer och kom ihåg att skriva Ditt namn och medlemsnummer vid inbetalning. (Medlemsnumret står till höger om adressfältet på Ditt inbetalningskort.) Anmälan och deltagande i våra resor och övriga utflykter och exkursioner kan göras av dem som betalat sitt medlemskap respektive familjemedlemskap.

Turordning

Då resor och exkursioner blir fulltecknade är det datum för inbetalning av avgiften som avgör turordningen, inte skriftlig eller muntlig anmälan. Våra resor blir ibland tidigt fullbokade, men du är välkommen att sätta upp dig på reservplats. Det händer att vi får avbokningar och då ringer vi upp i turordning och erbjuder plats.

Slutbetalning

Slutbetalning ska vara FDP tillhanda enligt de villkor som är noterade för varje enskild resa.

Avbeställning

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

 • Registreringsavgiften återbetalas inte. Registreringsavgiften ska täcka föreningens utgifter för planering och rekognosceringsresa oavsett om resenären medföljer eller inte.

Slutbetalning återbetalas enligt följande:

 • Avbokning tidigare än 30 dagar före avresa: full återbetalning minus registreringsavgiften.
 • Avbokning 15‒30 dagar före avresa: 50% återbetalning minus registreringsavgiften.
 • Avbokning 0‒14 dagar före avresa: Ingen återbetalning. Återbetalning kan ske vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom, gäller resenären och dennes närmaste anhöriga.

Dessa regler gäller vid resor i Sverige och utomlands i föreningens egen regi.

Vid utlandsresor i samarbete med externa arrangörer gäller allmänna avbokningsregler för respektive resebyrå.

Reseförsäkring

Observera att reseförsäkring inte ingår i resans pris. Du bör ha en reseförsäkring för att resa med FDP. Vi rekommenderar inga försäkringsbolag utan du får själv leta upp en försäkring som passar dig. Många har reseförsäkring på sina bank- eller kreditkort (de senare vanligtvis med högre ersättning) när de inhandlar en resa, eller i sin hemförsäkring. Reseförsäkringen ska täcka eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada.

Avbeställningsskydd

FDP tillhandahåller inte något avbeställningsskydd. Resenären rekommenderas starkt att komplettera hemförsäkringens resedel, ta en separat reseförsäkring eller använda bank- eller kreditkortets reseavbeställningsskydd.

Pass

Det åligger resenären att försäkra sig om att passet är giltigt 6 månader efter hemkomst från resan.