1985

Ornäsbjörken, Betula Dalecarlica
Ornäsbjörken, Betula Dalecarlica 1024 648 Eva Hernbäck

Detta sällsynta och samtidigt sällsynt vackra träd utsågs år 1985 till Sveriges riksträd. Men det upptäcktes redan en sommardag 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. Det har flikiga blad och bedöms vara en mutation av vanlig vårtbjörk. Björken var en sensation bland botanister redan på 1700-talet, men riskerade att falla i glömska och att…

read more