Ornäsbjörken, Betula Dalecarlica

Ornäsbjörken, Betula Dalecarlica 1024 648 Eva Hernbäck

Detta sällsynta och samtidigt sällsynt vackra träd utsågs år 1985 till Sveriges riksträd. Men det upptäcktes redan en sommardag 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. Det har flikiga blad och bedöms vara en mutation av vanlig vårtbjörk. Björken var en sensation bland botanister redan på 1700-talet, men riskerade att falla i glömska och att förväxlas med andra flikbladiga björkar, men trägna botanister redde ut begreppen och idag är dess historia och alla tillhörande dokument samlade i boken ”Ornäsbjörk, förförisk & falsk” av Berndt Karlsson, som utkom i juni 2013.

Den äkta ornäsbjörken fanns bara i ett exemplar och kunde inte föröka sig själv, men med människans hjälp har den överlevt och förökats trots att moderträdet, det ursprungliga exemplaret vid Lilla Ornäs, föll i en storm 1890.

Berndt Karlsson har satt strålkastarljuset på de män som om och om igen räddade det unika trädet från att dö ut, från Hans Gustaf Hjort på Lilla Ornäs 1767 till Rune Bengtsson, forskare vid SLU/Alnarp och Per Ola Fritzon, pensionerad parkintendent i Stockholm, som på tidigt 2000-tal åkte land och rike runt och inventerade beståndet. Det gjorde de tack vare POM, Programmet för odlad mångfald, igångsatt år 2000 i syfte att bevara gamla odlade kulturväxter. De fann att det fanns ca 250 äkta ornäsbjörkar och betydligt fler (ca 30 000) som troddes vara ornäsbjörkar men hade annat ursprung och annan form på löven och på trädkronan. Per Ola Fritzon fick i uppdrag att ansvara för insamling av ympris, sedan man via DNA-tester bestämt vad som var en äkta ornäsbjörk.

Historien är lång och krokig. Boken ger hela berättelsen och bjuder på roliga, ibland unika, bilder och dokument. Tidningsartiklar i mängder och utdrag ur plantkataloger finns med, liksom bilder på alla män och kvinnor inblandade i denna historia. Kul läsning och gedigna kunskaper för alla trädintresserade.