björn alden

Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård – där natur och kultur går hand i hand
Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård – där natur och kultur går hand i hand 1024 683 Sten Ridderlöf

Recension av en nyutkommen bok författad av Björn Aldén Bland Nordens botaniska trädgårdar står GBT i en klass för sig. Den är stor, välskött, innehållsrik, ständigt förnyad och med en lång tradition av kunniga medarbetare. När det yppat sig har trädgården alltid varit snabb att ta tillvara medel ur privata fonder och temporära, offentliga bidrag…

read more
Våra Kulturväxters namn – ursprung och användning
Våra Kulturväxters namn – ursprung och användning 1024 683 Dendrologerna

”Kulturväxtlexikon” från 1998 har fått en kraftigt reviderad efterföljare i boken ”Våra Kulturväxters namn – ursprung och användning” baserad på SKUD (Svensk Kulturväxt-databas). Huvudförfattarna Björn Aldén och Svengunnar Ryman har valt ut de i Sverige viktigaste växterna (mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn) och det har blivit 765 sidor! Beställes via www.adlibris.com…

read more