Våra Kulturväxters namn – ursprung och användning

Våra Kulturväxters namn – ursprung och användning 1024 683 Dendrologerna

”Kulturväxtlexikon” från 1998 har fått en kraftigt reviderad efterföljare i boken ”Våra Kulturväxters namn – ursprung och användning” baserad på SKUD (Svensk Kulturväxt-databas). Huvudförfattarna Björn Aldén och Svengunnar Ryman har valt ut de i Sverige viktigaste växterna (mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn) och det har blivit 765 sidor!

Beställes via www.adlibris.com eller Kundtjänst Formas tel 08-690 95 22.