hermelinstipendiet

Betydande personer vid årsmötet 2015
Betydande personer vid årsmötet 2015 1024 691 Dendrologerna

Det var årsmöte för föreningen i april 2015. Flertalet viktiga händelser och personer uppmärksammades. I första bilden kan ni se när ordförande Sigrid de Geer och sekreterare Gunilla Berg avtackas. I andra bilden ser ni när Birgitta och Klaus Stritzke blir utnämnda till nya hedersmedlemmar. I tredje bilden ser ni när Elisabeth Öberg får ta…

read more
Hermelinstipendiater
Hermelinstipendiater 1024 683 Dendrologerna

Vi delar årligen ut ett stipendium som heter: ”Stipendium ur Sven A. Hermelins Minnesfond” Första gången detta delades ut var år 1995. Följande personer/organisationer har fått detta stipendium: 2014 Elisabeth Öberg 2013 Tomas Zicha 2012 Tomas Lagerström 2011 Peter Sandberg 2009 Joakim Seiler 2008 Björn Embrén 2007 Stefan Lagerqvist 2006 Anders Blomqvist 2005 Mona Holmberg…

read more