Hermelinstipendiater

Hermelinstipendiater 1024 683 Dendrologerna

Vi delar årligen ut ett stipendium som heter: ”Stipendium ur Sven A. Hermelins Minnesfond”

Första gången detta delades ut var år 1995. Följande personer/organisationer har fått detta stipendium:

2014 Elisabeth Öberg
2013 Tomas Zicha
2012 Tomas Lagerström
2011 Peter Sandberg
2009 Joakim Seiler
2008 Björn Embrén
2007 Stefan Lagerqvist
2006 Anders Blomqvist
2005 Mona Holmberg
2004 Lars Krantz
2003 Jakob Örn
2002 Claes Henningsson
2001 Sällskapet De Badande Vännerna
2000 Mari-Ann Tornérhielm
1999 Göran Sundquist
1998 Hans Ramel
1997 Stefan Mattson
1996 Carl Gustaf von Ehrenheim
1995 Dan Haubo