trädgård

Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv
Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv 700 264 Eva Hernbäck

Maria Flinck, forskare i trädgårdshistoria, har skrivit en heltäckande fackbok för alla landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer som ger sig i kast med att rädda eller rekonstruera en försummad historisk trädgårdsanläggning. Hon skrev den för att hon själv saknade en sådan bok, och efter 30 år i yrket och åtskilliga uppdrag på detta fält gjorde hon slag…

read more