Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv

Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv 700 264 Eva Hernbäck

Maria Flinck, forskare i trädgårdshistoria, har skrivit en heltäckande fackbok för alla landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer som ger sig i kast med att rädda eller rekonstruera en försummad historisk trädgårdsanläggning. Hon skrev den för att hon själv saknade en sådan bok, och efter 30 år i yrket och åtskilliga uppdrag på detta fält gjorde hon slag i saken.

Hon går igenom definitioner, lagstiftning, kulturhistorisk värdering, vårdprogram, historiska källor, inventering, underhåll och mycket mer. Även om boken mest riktar sig till fackfolk så finns här även guldkorn för enskilda trädgårdsentusiaster som vill ta väl hand om ärvd eller inköpt trädgård med perennrabatter och gamla träd och buskar.

Som ägare av en mindre trädgård kan man göra en hel del själv, skriver Maria Flinck: leta fram källmaterial i olika arkiv, intervjua tidigare ägare eller grannar, rita en plan över trädgården, fotografera och för dagbok över vad som kommer upp. Sedan kan man få hjälp med den kulturhistoriska analysen av en trädgårdsantikvarie på länsmuseet eller länsstyrelsen.

Maria Flinck pekar på det bristfälliga skyddet för trädgårdar, på konflikterna mellan miljövård och kulturvård, men hur intresset för trädgårdshistoria ändå vuxit de senaste decennierna, vilket resulterat i många avhandlingar av värde för det trädgårdshistoriska arbetet.

Boken ter sig som en omistlig vägledning vid omhändertagandet av äldre anläggningar, stora eller små, riktigt gamla eller bara från förra seklet. Den är detaljerad, noggrann och systematiskt uppbyggd, och därmed lätt att hitta i.