För att kunna behärska naturen måste man lyda den

Francis Bacon, 1909-1992