Varför bliva gärna alla trädgårdsmästare gamla och hava vacker hy om icke örterna vederkvicka dem

Linné, Diaeta naturalis, 1733