Föreningens årsskrift Lustgården

Lustgården 1930

Lustgården 1930

Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften.

Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter.
Men boken ges medvetet en utformning som tilltalar även intresserade amatörer.

Lustgården har givits ut sen föreningen startade år 1920.