Lyssna på Dendrologer i radio

Lyssna på Dendrologer i radio 1024 872 Dendrologerna
Föreningens styrelsemedlem Henrik Sjöman och Stockholms stads trädansvarige Björn Embrén (som ledde vår ginkgovandring på Söder den 28 september) talar i radioprogrammet Klotet om parkträds utsatta villkor i stadsmiljö.