Vårbrevet med årsprogram 2019

Vårbrevet med årsprogram 2019 1024 683 Dendrologerna

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens årsmöte fredagen den 29 mars kl 16.00

Nu när våren snart nalkas har en ny säsong begynt för oss träd- och parkentusiaster. Det blir vår 99:e säsong – nästa år firar föreningen sitt 100-årsjubileum! Vi dendrologer kan också se fram emot många utsökta utflykter, resor och andra arrangemang, både i Sverige och utomlands. Först avhåller vi föreningens årsmöte fredagen den 29 mars på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att närvara. Deltagande i årsmötet är gratis. Kallelse med förslag till dagordning bifogas.

29/3 Program 1 – Fredagen den 29 mars kl 16.00 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Vid årsmötet kommer 2018 års stipendium ur Sven A Hermelins Minnesfond att delas ut. Efter mötet får vi lyssna till föredrag av stipendiaten Johnny Schimmel under rubriken ”Arboretum Norr – där natur och kultur möts”. Johnny Schimmel är föreståndare för Arboretum Norr i Baggböle utanför Umeå, vars tillkomst daterar sig från mitten av 1970-talet.

Årsredovisning med bilagor samt styrelseberättelse och tryckt medlemsmatrikel finns på plats vid årsmötet. Vid årsmötet presenteras också den nya användarmanualen och sökfunktionen för årsboken Lustgården, som numera finns digitalt på föreningens hemsida – alla årgångar sedan 1920.

Årsmötesmiddagen intar vi i KSLA:s restaurang under källarvalven. För priset 325 kronor serveras vårbuffé. För den som så önskar kan vin inhandlas separat på plats. Programansvariga: Per Jönsson, tel 070-620 11 64, och Catharina Lewenhaupt, tel 0704-641 391 el 08-765 20 81.

Anmälan till Catharina Lewenhaupt (e-post kontakt@dendrologerna.se , papperspost: Föreningen för dendrologi & parkvård, Sibyllegatan 65, 114 43 Stockholm, eller telefon 08-765 20 81). Vill du/ni delta i middagen – sätt in 325 kr på föreningens bankgiro 5631-6110 senast tisdagen den 26 mars.

6–17/4 Program 2 – Trädgårdskonstens ursprungsland, Persien, idag Iran, besöker vi lördagen den 6 april–onsdagen den 17 april och tittar på Persepolis, diktarparker, trädplanteringar, alléer (bl a världens längsta platanallé), kanater (ett underjordiskt bevattningssystem), palatsparker, Kaspiska havs-kusten, tempererade odlingar i och kring Shiraz, Isfahan, Teheran, Ramsar, Astara, Ardabil och Tabriz. Program ligger på hemsidan. Resan är fulltecknad men reserv/väntelista finns. Reseledare: Eva Hernbäck (0707-94 14 89) och Per Jönsson (070-620 11 64).

15–18/5 Program 3 – Till London reser vi fyra dagar onsdagen den 15 maj-lördagen den 18 maj där vi besöker parker, Kew Gardens, RHS Garden i Wisley Woking samt Wakehurst Place Gardens utanför huvudstaden. På denna utflykt ombesörjer deltagarna själva resa och boende men föreningen står för ett rejält program tillsammans med Arboretum Norrs Vänner. Avgift: 3 000 kronor. Max 20 deltagare ‒ först till kvarn… Reseledare Per Jönsson (070-620 11 64) och Sören Källgren (ordf Arboretum Norrs Vänner). Anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgiften 1 000 kr på föreningens bankkonto 5631-6110 senast torsdagen 25 april.

29 maj Program 4 – Trädvandring i Bergianska trädgården onsdagen den 29 maj med fokus på växternas evolution genom årmiljonerna. Vilka träd kom först och vilka finns kvar? Vad är ett levande fossil? Presentatör är botanisten Gunvor Larsson (0702-33 74 92) mellan kl 17 och 19. Samling vid entréskylten på parkeringsplatsen utanför Bergianskas huvudbyggnad. Avgift 80 kronor som betalas på plats. Anmälan till kontakt@dendrologerna.se eller tel 08-7652081 senast dagen innan.

25/5 Program 5 – Heldagsutflykt i Linnés fotspår företar vi lördagen den 25 maj med besök i Linnéträdgården i Uppsala samt kulturreservatet och 1700-talsgården Linnés Hammarby Uppsala med en delvis rekonstruerad trädgård med kvarvarande växter som Linné själv planterade med en egen botanisk trädgård. Resan till Uppsala görs individuellt, antingen med tåg eller bil. Räkna med 15 min promenad från Uppsala C till vår samlingsplats, entrén till Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 26, klockan 10.00. För att senare förflytta oss till Linnés Hammarby färdas vi alla i bilar. Vi äter lunch på egen bekostnad i kaféet på Linnés Hammarby, eller har medhavd picknicklunch. Vägvisare är Pia Barklund (08-590 846 06) och Eva Hernbäck (0707-94 14 89) samt lokala guider. Utflykten beräknas ta slut ca kl 17.00. Kostnad: 340 kronor.

Anmälan sker genom inbetalning av avgift 340 kronor på föreningens bankgiro 5631-6110 senast den 6 maj. I samband med anmälan, ange resesätt tåg/bil och antal lediga bilplatser för tågresenärerna.

5/6 Program 6 – Dagsutflykt till tre skånska pärlor onsdagen den 5 juni. Vi startar i Malmö kl 8.30 med privata bilar utanför huvudentrén Handelskammarhuset mittemot Centralstation. Vi besöker först Jordberga slottspark av engelsk modell utanför Trelleborg där vi guidas av slottsägarparet Catherine och Otto von Arnold Grön. Därefter granskar vi ett Natura 2000-projekt vid Sandhammaren som syftar till att återställa den ursprungliga strandmiljön, varefter lunch intas på Sandhammarens fyrrestaurang. Eftermiddagen är vikt för guidad visning av det berömda arboretet Kivik-Esperöd. Avslutning cirka kl 18.00. Kostnad 520 kronor inklusive lunch. Max 25 deltagare – först till kvarn… Ansvariga Anna Andréasson Sjögren (Skåneansvarig i FDP), tel 0709-545 382, och Johan Stenberg, tel 0705-394 818. Program sänds ut inom kort och läggs ut på föreningens hemsida.

Anmälan sker genom inbetalning av avgift 520 kronor på föreningens bankgiro 5631-6110 senast den 29 maj. Ange om du/ni kommer med egen bil och antal lediga platser i bilen.

22–24/8 Program 7 – Årets landskapsresa går till Göteborg/västra Götaland torsdagen den 22–lördagen den 24 augusti. Utflykten startar och slutar i Göteborg (samlingspunkt Linnéplatsen vid Slottsskogen) och de som behöver boende ordnar detta på egen hand men föreningen kan tipsa om, och eventuellt bistå med att beställa, hotell/vandrarhem. Första dagen ägnas åt Botaniska trädgården med Landskapsarboretet, där intendent Henrik Sjöman guidar oss. Dag två reser vi med egen buss till Gunnebo slott med parkplanteringar samt Jonseredsparken i Partille, där vi guidas av trädgårdsansvarige Peter Svensson. Ytterligare en punkt planeras men vilken avgörs efter rekognoscering. Dag tre ägnar vi åt anrika Trädgårdsföreningen i Göteborg, stadens förnämliga alléområde, samt utställningsplanteringar på Liseberg. Kostnad: ca 1 500 kronor, inklusive lunch varje dag. Detaljerat program sänds ut efter årsmötet. Ansvarig: Börje Drakenberg, telefon 070-564 08 13.

23/8 Program 8 – Vandring i Hagaparken fredagen den 23 augusti kl 1518. Vi kan glädjas åt Hagaparken som en av Europas finaste anläggningar i den engelska landskapsstilen, därtill tryfferad med kunglig flair och dramatik. Efter lång tid av eftersatt vård och trycket från den expanderande storstaden tas det nu nya tag med stöd av en ny restaureringsplan. Under vandringen åskådliggörs förslagen i planen mot bakgrund av kungens och arkitekternas tankar när parken skapades. Guider blir fd slottsträdgårdsmästaren Kolbjörn Wærn (som författat restaureringsplanen) och hans efterträdare Bengt Isling (som ska genomföra den). Kostnad preliminärt 120 kronor. Upplysningar: Lars Nyberg 070-594 95 78. Detaljerat program utsänds före sommaren. Anmälan till kontakt@dendrologerna.se eller tel 08-7652081 senast dagen innan.

10/9 Program 9 – De intressanta och omväxlande trädplanteringarna vid Tekniska högskolan i Stockholm studerar vi på eftermiddag tisdagen den 10 september kl 1617.30 under ledning av Per Jönsson (070-620 11 64) och Lars Nyberg (0705-94 95 78) samt Claes Henningsson som anlade och arbetade med planteringarna under 27 år. Kostnad: 80 kronor som betalas på plats. Anmälan till kontakt@dendrologerna.se eller tel 765 20 81 senast dagen innan.

20/9 Program 10 – I Stocksund besöker vi den hemlighetsfulla Cedergrenska parken fredagen den 20 september kl 1719. Parken har de senaste åren genomgått en stor förändring under ledning av stadsträdgårdsmästare Karin Almén. Arboretet har tidigare varit ganska igenväxt men är nu utglesat och nyplanterat med intressanta arter och nyanlagda områden. Besöket avslutas med kaffeintag i Cedergrenska tornet. Kostnad: 100 kronor som betalas på plats. Upplysningar: Börje Drakenberg, tel 070-564 08 13 och Hans Peter Hedlund, 070-795 45 32. Anmälan till kontakt@dendrologerna.se eller tel 765 20 81 senast dagen innan.

28/9–6/10 Program 11 – En veckolång resa till hjärtat av Balkan och Serbiens unika natur och kultur företar vi lördagen den 28 september – söndagen den 6 oktober. Vi börjar i landets äldsta nationalpark Fruska Gora – gammal ädellövskog med avenbok, silverlind, många ekarter, vingårdar, fruktodlingar och kloster. I provinsen Vojvodina besöker vi även Carska Bara, landets största våtmark med ett rikt fågelliv där bl a Europas samtliga hägerarter är representerade. Som kontrast besöker vi därefter Deliblatska pescara, en av Europas största naturliga sandöknar. Färden går sedan österut utmed Donau mot ”Järnporten” vid gränsen mot Rumänien, där vi besöker nationalparken Djerdap med drygt 1 000 olika växter, många av dem endemiska för området. Efter en längre bussresa söderut besöker vi nationalparken Tara vid floden Drinas strand mot Bosnien. Här får vi uppleva vildmark med uråldrig bokskog och den endemiska arten serbgran (Picea omorika), upptäckt 1875 av Josif Pancic. Vi avslutar resan i huvudstaden Belgrad, i korsningen mellan floderna Donau och Sava, där vid besöker den botaniska trädgården, historiska parker och andra sevärdheter. Övrig information kring resan: Vi kommer att ha guider i samtliga nationalparker. Var förberedd på längre vandringar i brant terräng, några långa transportsträckor samt nya hotell varje natt.

Kostnad: cirka 13 000 kronor med tillägg för enkelrum. Ansvariga Daniel Daggfeldt (0709-96 87 74) och Börje Lind (0705-61 87 90). Detaljerat program utsänds efter årsmötet.

15/11 Program 12 – Stort upplagt heldagsprogram fredagen den 15 november med inbjudan även till icke-medlemmar (liksom tidigare år). Temat är Märkliga träd: träd som utmärker sig genom sin höga ålder, kolossala storlek, udda form eller formbeskärning, historiska bakgrund, sällsynta art eller annan egendomlighet. Kort sagt: en dag då vi får en unik möjlighet att bekanta oss med några av Sveriges märkligaste trädindivider. Temadagen äger rum i Stockholm. Information om lokal, kostnad och detaljerat program mejlas ut till alla medlemmar samt läggs upp på föreningens hemsida www.dendrologerna.se efter årsmötet den 29 mars. Programansvariga: Daniel Daggfeldt, Hans Peter Hedlund och Lars Nyberg.

Intresseanmälan kan redan nu insändas till föreningen per mejl: kontakt@dendrologerna.se Datum för slutlig anmälan genom inbetalning av avgift meddelas senare i programutskicket.

18/1 2020 Program 13 – Vår årliga Bildvisning äger rum lördagen den 18 januari med presentation av foton från det gångna årets resor och utflykter, plus servering av lättlunch med drycker. Avgift: 140 kronor. Närmare detaljer i kommande mejlutskick samt på föreningens hemsida.

Anmälan sker genom inbetalning av avgift 140 kronor på föreningens bankgiro 5631-6110 senast den 10  januari 2020.

SAMTLIGA PROGRAM KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.dendrologerna.se

Påminnelse om medlemsavgiften
Nu är det hög tid för er som inte betalat medlemsavgiften att sätta in 450 kronor (150 för familjemedlem eller studerande) på föreningens bankgiro 5631-6110. Eller bli ständig medlem för 6 000 kronor (familjemedlem 3 000). Glöm inte att skriva ditt namn/medlemsnummer på meddelanderutan och vad betalningen avser. Alla som redan har betalat kan bortse från denna påminnelse. Frivilliga bidrag till föreningens verksamhet emottages tacksamt på föreningens bankgiro 5631-6110.
Enligt beslut på årsmötet 2016 kommer den medlem som rekryterar fem nya medlemmar till föreningen att belönas med ett års gratis medlemskap.

Har du ändrat din hemadress och/eller telefonnummer och/eller e-postadress ber vi dig att meddela detta till oss. Stort tack på förhand!

Lustgården
Vår årsbok Lustgården sänds till alla medlemmar i slutet av november. Om du vill köpa fler exemplar av Lustgården, ta kontakt med vårt kansli per telefon 08-765 20 81, eller sänd ett mejl till kontakt@dendrologerna.se Senaste årgången kostar 450 kronor+porto. Äldre årgångar kostar 100 kronor+porto.

Föreningens hemsida
Vårbrev med årsprogram samt höstbrev med preliminärt program för nästa år, det gångna årets verksamhetsberättelse samt aktuellt reseprogram kommer vi att lägga ut på hemsidan. Observera att Lustgårdens samtliga årgångar sedan starten 1920 numera finns tillgängliga digitalt på hemsidan med sökfunktion. Likaså läggs ytterligare information ut där, t ex när det gäller resor temadagen och bildvisningen. Håll utkik på www.dendrologerna.se

Föreningens Facebooksida
Gå gärna in och ta del av informationen på vår Facebooksida och tryck på gilla-knappen. Du kan också själv lägga in bilder och kommentarer på sidan: https://www.facebook.com/www.dendrologerna.se

Välkommen till årsmötet och ta redan nu del av alla våra spännande resor och arrangemang som vi har planerat för 2019!

För styrelsen
Catharina Lewenhaupt
sekreterare

Per Jönsson
ordförande