Vårbrevet med årsprogram 2020

Vårbrevet med årsprogram 2020 1024 683 Dendrologerna

Även Föreningen för Dendrologi och Parkvård har drabbats av coronavirusets explosiva utbrott. Av det skälet har styrelsen tvingats att i hast ändra och banta ner årets aktiviteter enligt nedan.

Föreningens årsmöte fredagen den 3 april kl 16.00 uppskjuts till hösten. Vi gissar på september och kommer att i god tid utsända kallelse och dagordning.

Nu när våren nalkas har en ny säsong begynt för oss träd- och parkentusiaster. Det blir vår 100:e säsong – föreningen kan fira sitt 100-årsjubileum! Vi dendrologer kan också se fram emot utsökta utflykter, resor och andra arrangemang, både i Sverige och utomlands.

Dock är vi osäkra på om föreningen kan genomföra sitt sedan över ett år planerade jubileumskalas på Ekolsunds slott den 16 maj – besked om detta ges senast den 1 maj.

Följande är ett reviderat och av coronavirusskäl bantat program för 2020:

26/3–31/3 Program 1 – till Mallorca, uppskjutet till oktober-november (se nedan).

3/4 Program 2 – Fredagen den 3 april FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2020 – uppskjutet till hösten.

16/5 Program 3 – ev uppskjutet. Lördagen den 16 maj har vi planerat att fira föreningens 100-årsjubileum på Ekolsunds slott vid Mälaren under en hel eftermiddag och kväll med möjlighet till övernattning och förmiddagsprogram i slottsparken på söndagen. Detaljerat program och inbjudan är utskickat. Senast den 1 maj utsändes besked om programmet kan genomföras, alternativt uppskjutas eller inställas.

28/5 Program 4 – Torsdagen den 28 maj kl 17–19 vandrar vi runt i Bergianska trädgården med botanist Gunvor Larsson som ciceron och med fokus på växternas evolution genom årmiljonerna. Påminnelse om anmälan sänds ut i god tid.

5/6 Program 5 – Fredagen den 5 juni arrangeras heldagsbesök i Landskronas parker (inklusive slottsgården) samt utflykt till Ven med besök i Tycho Brahes till hälften rekonstruerade renässansträdgård Uraniborg. Detaljerat program utsänds i god tid.

20–22/8 Program 6 – Landskapsresa till Nordöstra Skåne torsdagen den 20 augusti till lördagen den 22 augusti med samling i Kristianstad. Utforskning av det s k Vattenriket kring Kristianstad (under havsnivå, Sveriges lägst belägna område). Därefter besök på bl a Vanås slott och slottspark med konstutställning och unika träd samt vandringar i naturreservat med vattenfall längs Verkeån ner till utloppet vid Haväng. Även nedslag på Brösarps backar och Dag Hammarskjölds Backåkra. Ansvariga: Per Jönsson och Johan Stenberg. Utförligt program utsänds under våren.

28/8 Program 7 – Fredagen den 28 augusti besöker vi Drottningholms slottspark och studerar arkeologiska undersökningar och restaureringen av broderiparterren, ett unikt projekt, samt arbetet med de förnyade barockalléerna där. Ansvarig: landskapsarkitekt Lars Nyberg. Program utsänds senare i vår.

17/9 Program 8 – Vandring vid f d Kungliga Skogshögskolan/Gamla Skogis arboretum och fd Experimentalfältet i Stockholm torsdagen den 17 september kl 16–18. Ansvarig: Börje Drakenberg. Påminnelse sänds ut i god tid.

20/9 Program 9 – Heldagsutflykt till uppländska slott och slottsparker, preliminärt Hässelby, Rosersberg, Steninge, Skånelaholm och Sandvik, söndagen den 20 september. Reseledare: skogsbiolog Börje Drakenberg. Program utsänds senare.

Okt-nov Program 10 – På Medelhavsgrönskande Mallorca träffas vi dendrologer under en varm höstvecka och besöker botaniska trädgårdar, parker och vild natur med en resa på gammaldags järnväg inlagd. Reseledare: Johan Stenberg och Johan Lewenhaupt. Inbjudan utskickad tidigare. Resan är fulltecknad men reservplatser kan uppstå. Exakt datum meddelas före sommaren.

(Den tidigare planerade höstresan till Israel skjuts på framtiden p g a oroligheter i landet.)

13/11 Program 11 – Årets temadag går av stapeln fredagen den 13 november kl 9.00 – 16.00 under rubriken ”Trädsjukdomar – hot och bot” med presentationer rörande aktuella sjukdomar och insektsangrepp och vad vi kan göra för en sundare trädförvaltning. Program med inbjudan även till icke-medlemmar sänds ut i slutet av sommaren. Ansvariga: Pia Barklund och Daniel Daggfeldt.

16/1 2021 – Vår årliga bildvisning äger rum lördagen den 16 januari 2021 med presentation av foton från det gångna årets resor och utflykter.

Påminnelse om medlemsavgiften

Nu är det hög tid för er som inte betalat medlemsavgiften att sätta in 450 kronor (150 för familjemedlem eller studerande) på föreningens bankgiro 5631-6110. Eller bli ständig medlem för 6 000 kronor (familjemedlem 3 000). Glöm inte att skriva ditt namn/medlemsnummer på meddelanderutan och vad betalningen avser. Alla som redan har betalat kan bortse från denna påminnelse. Frivilliga bidrag till föreningens verksamhet emottages tacksamt på föreningens bankgiro 5631-6110.

Enligt beslut på årsmötet 2016 kommer den medlem som rekryterar fem nya medlemmar till föreningen att belönas med ett års gratis medlemskap.

Har du ändrat din hemadress och/eller telefonnummer och/eller e-postadress ber vi dig att meddela detta till oss. Stort tack på förhand!

Lustgården

Jubileumsnumret av vår årsbok Lustgården sänds i år ut till alla medlemmar i samband med det planerade 100-årsjubileet den 16 maj (som eventuellt kommer att uppskjutas). Om du vill köpa fler exemplar av Lustgården, ta kontakt med vårt kansli per telefon 08-765 20 81, eller sänd ett mejl till kontakt@dendrologerna.se  Senaste årgången kostar 450 kronor+porto. Äldre årgångar kostar 100 kronor+porto.

Föreningens hemsida

Vårbrev med årsprogram samt höstbrev med preliminärt program för nästa år, det gångna årets verksamhetsberättelse samt aktuellt reseprogram kommer vi att lägga ut på hemsidan. Observera att Lustgårdens samtliga årgångar sedan starten 1920 numera finns tillgängliga digitalt på hemsidan med sökfunktion. Likaså läggs ytterligare information ut där, t ex när det gäller resor, temadagen och bildvisningen. Håll utkik på www.dendrologerna.se

Föreningens Facebooksida

Gå gärna in och ta del av informationen på vår Facebooksida och tryck på gilla-knappen. Du kan också själv lägga in bilder och kommentarer på sidan: https://www.facebook.com/www.dendrologerna.se

Vi beklagar ånyo att årsmötet den 3 april måste uppskjutas p g a coronaviruset. Men ta redan nu del av våra spännande arrangemang som vi har planerat för 2020!