Lustgården

Lustgården 2019
Lustgården 2019 726 1024 Dendrologerna

Lustgården 2019 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2018
Lustgården 2018 721 1024 Dendrologerna

Lustgården 2018 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2017
Lustgården 2017 712 1024 Dendrologerna

Lustgården 2017 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2016
Lustgården 2016 712 1024 Dendrologerna

Lustgården 2016 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2015
Lustgården 2015 712 1024 Dendrologerna

Lustgården 2015 Vår förening ordnar ofta och gärna resor. Är vi en resebyrå? Inte alls! Men vi tycker om att uppsöka exotiska träd och spännande trädgårdar på plats för att vi är så intresserade av just dessa växtformer, som vår nye ordförande Per Jönsson så väl förklarar i inledningen av årets nummer av Lustgården. Men…

read more
Lustgården 2014
Lustgården 2014 696 1024 Dendrologerna

Lustgården 2014 Proveniens är ett ord för de sakkunniga. De betyder ett träds/en växts ursprung, på jorden och klimatologiskt. Två björkalléer i Genetiska Trädgården vid SLU Ultuna är inte bara vackra, de är också grundmaterialet för forskning om hur proveniens påverkar lövsprickning, höstfärger, lövfällning och tillväxt. På en bild får man se hur glasbjörkar från…

read more
Lustgården 2013
Lustgården 2013 721 1024 Dendrologerna

Lustgården 2013 Föreningens ordförande Sigrid de Geer slår i förordet till årets ”Lustgården” ett slag för parker och grönområden i stadsmiljöer. Årets tema är nämligen stadsparker. Offentliga parker anlades först i början av 1800-talet, berättar hon, och då för att motverka epidemier och dålig moral i en stad där många var trångbodda och kroglivet var…

read more