Lustgården

Lustgården 2015
Lustgården 2015 712 1024 Dendrologerna

Lustgården 2015 Vår förening ordnar ofta och gärna resor. Är vi en resebyrå? Inte alls! Men vi tycker om att uppsöka exotiska träd och spännande trädgårdar på plats för att vi är så intresserade av just dessa växtformer, som vår nye ordförande Per Jönsson så väl förklarar i inledningen av årets nummer av Lustgården. Men…

read more
Lustgården 2014
Lustgården 2014 696 1024 Dendrologerna

Lustgården 2014 Proveniens är ett ord för de sakkunniga. De betyder ett träds/en växts ursprung, på jorden och klimatologiskt. Två björkalléer i Genetiska Trädgården vid SLU Ultuna är inte bara vackra, de är också grundmaterialet för forskning om hur proveniens påverkar lövsprickning, höstfärger, lövfällning och tillväxt. På en bild får man se hur glasbjörkar från…

read more
Lustgården 2013
Lustgården 2013 721 1024 Dendrologerna

Lustgården 2013 Föreningens ordförande Sigrid de Geer slår i förordet till årets ”Lustgården” ett slag för parker och grönområden i stadsmiljöer. Årets tema är nämligen stadsparker. Offentliga parker anlades först i början av 1800-talet, berättar hon, och då för att motverka epidemier och dålig moral i en stad där många var trångbodda och kroglivet var…

read more
Lustgården 2012
Lustgården 2012 760 1024 Dendrologerna

Lustgården 2012 Årets tema var Viburnum, olvon, och Henrik Sjöman redogör ingående för det växtsläktet. Han skriver: Få släkten kan matcha olvonen i popularitet och variation och dess värde i park- och trädgårdssammanhang kan knappast överskattas. Släktet består av städsegröna och lövfällande arter. Växtsättet varierar mellan låga kompakta buskar på någon decimeters höjd till flera…

read more
Lustgården 2011
Lustgården 2011 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2011 I inledningen av Lustgården 2011 skriver ordförande Sigrid de Geer: Vi har i år valt att som årets tema ta upp de gamla och nya sjukdomarna som angriper våra träd och buskar. Vi planterar för att pryda en viss plats eller förverkliga en större plan och när träd eller buskar dör på grund…

read more
Lustgården 2010
Lustgården 2010 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2010 Årets tema är en buske vars historia går långt tillbaka. Den har genom tiderna symboliserat kärlek, skönhet, fruktbarhet, jungfrudom, sorg, glädje och mycket annat. Rosen (Rosa) anses komma från bortre Asien. Den har följt människan i nära 5 000 år, även om fossilfynd visar att den funnits betydligt längre. Det är en flitigt…

read more
Lustgården 2009
Lustgården 2009 722 1024 Dendrologerna

Lustgården 2009 Träd- och buskar har alltid skapat miljöer i våra samhällen och i vårt boende. De har dessutom försett oss med nyttigheter av olika slag, som material till redskap, medicin, vapen, färg, papper m.m. Årets träd, prunus, ger oss både nyttigheter till hushållet och ett dekorativt inslag i natur, parker och trädgårdar. Vi kan…

read more