Lustgården

Lustgården 2012
Lustgården 2012 760 1024 Dendrologerna

Lustgården 2012 Årets tema var Viburnum, olvon, och Henrik Sjöman redogör ingående för det växtsläktet. Han skriver: Få släkten kan matcha olvonen i popularitet och variation och dess värde i park- och trädgårdssammanhang kan knappast överskattas. Släktet består av städsegröna och lövfällande arter. Växtsättet varierar mellan låga kompakta buskar på någon decimeters höjd till flera…

read more
Lustgården 2011
Lustgården 2011 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2011 I inledningen av Lustgården 2011 skriver ordförande Sigrid de Geer: Vi har i år valt att som årets tema ta upp de gamla och nya sjukdomarna som angriper våra träd och buskar. Vi planterar för att pryda en viss plats eller förverkliga en större plan och när träd eller buskar dör på grund…

read more
Lustgården 2010
Lustgården 2010 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2010 Årets tema är en buske vars historia går långt tillbaka. Den har genom tiderna symboliserat kärlek, skönhet, fruktbarhet, jungfrudom, sorg, glädje och mycket annat. Rosen (Rosa) anses komma från bortre Asien. Den har följt människan i nära 5 000 år, även om fossilfynd visar att den funnits betydligt längre. Det är en flitigt…

read more
Lustgården 2009
Lustgården 2009 722 1024 Dendrologerna

Lustgården 2009 Träd- och buskar har alltid skapat miljöer i våra samhällen och i vårt boende. De har dessutom försett oss med nyttigheter av olika slag, som material till redskap, medicin, vapen, färg, papper m.m. Årets träd, prunus, ger oss både nyttigheter till hushållet och ett dekorativt inslag i natur, parker och trädgårdar. Vi kan…

read more
Lustgården 2008
Lustgården 2008 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2008 Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun är ett unikt konstverk i den svenska trädgårdshistorien. Trädgårdarna är en del av vårt kulturarv. Liksom andra kulturarv bör de bevaras till kommande generationer. En trädgård är, till skillnad från flertalet andra konstverk, ofta en del av det omkringliggande landskapet. Det gäller i allra högsta grad för Norrvikens…

read more
Lustgården 2007
Lustgården 2007 721 1024 Dendrologerna

Lustgården 2007 Enen är ett av årets träd. Linné var, liksom många under 1700-talet, intresserad av hur vi i Sverige praktiskt kunde använda och ta till vara vårt lands tillgångar. Under Västgötaresan ser han enar växa som cypresser i branterna vid Kinnekulle och skriver: ”Av den enfaldiga naturens konst” skulle man kunna ”lära våra trädgårdsmästare,…

read more
Lustgården 2006
Lustgården 2006 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2006 I en intervju berättade en svensk författare att den bok som han kom ihåg från sin barndom och påverkats av var Tombebobarnen. Det gäller nog också för mig. Genom den upplevde jag skogens mystik med åldriga granar och tallar, med mossiga jättestenar, påminnande om troll och med älvornas dans i morgondimman. Skogar som…

read more