Lustgården

Lustgården 2008
Lustgården 2008 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2008 Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun är ett unikt konstverk i den svenska trädgårdshistorien. Trädgårdarna är en del av vårt kulturarv. Liksom andra kulturarv bör de bevaras till kommande generationer. En trädgård är, till skillnad från flertalet andra konstverk, ofta en del av det omkringliggande landskapet. Det gäller i allra högsta grad för Norrvikens…

read more
Lustgården 2007
Lustgården 2007 721 1024 Dendrologerna

Lustgården 2007 Enen är ett av årets träd. Linné var, liksom många under 1700-talet, intresserad av hur vi i Sverige praktiskt kunde använda och ta till vara vårt lands tillgångar. Under Västgötaresan ser han enar växa som cypresser i branterna vid Kinnekulle och skriver: ”Av den enfaldiga naturens konst” skulle man kunna ”lära våra trädgårdsmästare,…

read more
Lustgården 2006
Lustgården 2006 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2006 I en intervju berättade en svensk författare att den bok som han kom ihåg från sin barndom och påverkats av var Tombebobarnen. Det gäller nog också för mig. Genom den upplevde jag skogens mystik med åldriga granar och tallar, med mossiga jättestenar, påminnande om troll och med älvornas dans i morgondimman. Skogar som…

read more
Lustgården 2005
Lustgården 2005 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2005 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2004
Lustgården 2004 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2004 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2003
Lustgården 2003 720 1024 Dendrologerna

Lustgården 2003 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more
Lustgården 2002
Lustgården 2002 677 1024 Dendrologerna

Lustgården 2002 Lustgården utkommer i slutet av året. Skriften omfattar drygt 100-talet sidor och är rikt illustrerad. Huvuddelen av innehållet finns under rubrikerna Dendrologi och Trädgårdshistoria. Reseberättelser, notiser, recensioner och föreningsmeddelanden har också sin plats i årsskriften. Lustgården har högt anseende i fackkretsar. De flesta av författarna är botanister eller landskapsarkitekter. Men boken ges medvetet…

read more