Föreningens årsskrift Lustgården

Lustgården 2015

Lustgården 2015

Vår förening ordnar ofta och gärna resor. Är vi en resebyrå? Inte alls! Men vi tycker om att uppsöka exotiska träd och spännande trädgårdar på plats för att vi är så intresserade av just dessa växtformer, som vår nye ordförande Per Jönsson så väl förklarar i inledningen av årets nummer av Lustgården.

Men rariteter finns även i vårt land, så färden går varje år också till ett eller två landskap i Sveriges land. Förra året var det Skåne och Dalarna, detta år blir det Gotland och, förhoppningsvis, återigen Skåne. Dessutom blir det en resa till Tyskland och en till Teneriffa. Och medan resorna förbereds av ett antal styrelsemedlemmar kan ni läsa i årets nummer om hur resenärer till fjärran länder tagit med sig växter som snabbt blivit populära i våra trädgårdar och parker.

Tomas Lagerström minns en resa till Sydkorea år 1976 på jakt efter växter till nordiska arboreta. I artikeln beskriver han ett antal fynd från expeditionen och förädlingsarbetet efteråt som ledde till att dessa kunde introduceras på den svenska marknaden via E-systemet. Här känner man plötsligt igen den vackra limefärgade klockformade pagodklematisen Clematis chiisanensis som i handelsträdgårdarna går under det oemotståndliga namnet ’Love Child’. Likaså den lågväxande koreagranen Abies koreana med sina uppstående blåvioletta kottar. Den distinkta färgen fick Tomas Lagerström fram efter mångårigt, träget förädlingsarbete. I naturen kunde kottarna nämligen ha en variation av färgen, från brungrått till mörkt blått.

Det fynd som kanske blev mest lyckosamt under resan 1967, som anfördes av den legendariske trädkännaren Tor G Nitzelius, är den vackra Ullungrönnen Sorbus ulleungensis ’Dodong’, döpt efter Ullung-do (do betyder ö på koreanska) där den hittades och fördes hem till Sverige. Tomas Lagerström har drivit fram en variant av denna rönn som har en mer kopparröd färg om hösten och fått tillnamnet LEGEND.

Tomas Lagerström berättar också i en längre artikel hur komplicerat det kan vara att med förädlingsarbete skapa härdiga, klimatanpassade, uthålliga och funktionella växter till svenska parker och trädgårdar.

I en annan artikel lär oss styrelsemedlemmen Lars Erik Kers vad inre adventivrötter är för något och ger exempel på åldriga parklindar i Humlegården i Stockholm som kan visa upp sådana.

Styrelseledamoten Pia Barklund, expert på trädsjukdomar, beskriver hur törskatesvampen skadar talltoppar i stor skala i Norr- och Västerbotten. Lysande brandgula sporblåsor på stam och grenar avslöjar för blotta ögat vad det är frågan om, men endast under två månader på försommaren. Angreppen är dödliga och kan kosta skogsägarna stora pengar.

Sen får vi en dansk läsövning när landskapsarkitekt Jens Hendeliowitz beskriver en pågående restaurering av Ekolsunds alléer. Artikeln kompletteras med en fyllig berättelse om Ekolsunds historia av Nils Lidbaum, son i ägarfamiljen, och styrelseledamoten och skogsbiologen Börje Drakenberg.

Lars Lagerstedt kommer med nummer 11 i sin serie om märkesträd, denna gång gamla och stora barrträd samt ginkgo. Han guidar oss till dessa imponerande tujor, idegranar, ädelcypresser, sumpcypresser, metasekvoior och mammutträd. Bland andra.

Förra vårens resa till norra Italien skildras på vers av tidigare ordföranden Arvid Sanmark och i text och bild av likaledes förra ordföranden Sigrid de Geer och resenären Börje Lind. Oj så vackra bilder! Ännu en reserapport från hösten 2014, då östra USA bjöd på sprakande höstfärger, men nu på vanlig prosa, är författad av Henrik Sjöman. Fotograf, återigen: Börje Lind.