Programmet för odlad mångfald – POM

Programmet för odlad mångfald – POM 150 150 Dendrologerna

Vi vill gärna informera om Programmet för odlad mångfald POM som är en nationell satsning med uppdraget att inventera, samla in och bevara gamla sorter av olika växter. Till exempel fanns omkring förra sekelskiftet ett oerhört rikt sortiment av buskar och träd i Sverige, som ett resultat av att skickliga trädgårdsmästare hade tagit fram sorter som var anpassade till lokala klimat- och markförhållanden. Denna mångfald kan idag hittas i allt från slottsparker till koloniträdgårdar, i stadsparker och på kyrkogårdar. Träd- och buskuppropet har som mål att kartlägga odlingsvärda arter och sorter för att bevara dem och få ut de bästa sorterna i handeln igen. Mer spännande läsning finns på www.slu.se/pom.