Enköpings parker och Grönsöö Slottspark söndagen den 22 augusti

Enköpings parker och Grönsöö Slottspark söndagen den 22 augusti 150 150 Dendrologerna

”Vid besöket i Enköpings parker var vi ett drygt 20-tal som fick höra Stefan Mattson beskriva fickparkernas och Drömparkens tillkomst då han lyckades få politikerna med på sina projekt.” …”Som trädmaterial i parkerna har använts bl a serbgran, klotlönn, strimlönn, magnolia, manchurisk och kaukasisk valnöt, gulved, körsbär, häxbok, flikbladig bok, katsura, rödek, kärrek, buskpioner, ligustersyren m m för att bygga på befintliga träd och buskar och skapa omväxlande och moderna miljöer. Vi var djupt imponerade av hans verk och artrikedomen i zon 2!”

”Resan fortsatte sedan till vackra Grönsöö, där Jacob von Ehrenheim guidade och berättade om slottets och parkens historia samt utställningarna.” …”Vi vandrade på terassrna på sjösidan som pläglas av både barock och romantik med högväxta, topptuktade lönnar och längst ut vid vattnet det märkliga s k snäckhuset från 1780-talet.” …”Vi blickade ut över Sveriges äldsta kommersiella fruktodling med 6 000 träd som ansatts hårt av sorkarna i vinter men Åkerö, Signe Tillisch, Lobo, Gravenstein och Aroma såg ut att ha klarat pärsen! Grönsöö är värt ett återbesök.”

Texten är skriven av Sigrid de Geer och är hämtad från Lustgården 2010.