Vi skänkte ett Ginkgo biloba-träd till Djurgårdsförvaltningen

Vi skänkte ett Ginkgo biloba-träd till Djurgårdsförvaltningen 150 150 Dendrologerna

Som ett tack för att vi kunnat låna Djurgårdsförvaltningens lokaler under en följd av år har styrelsen skänkt förvaltningen ett träd, Ginkgo biloba. Trädet planterades 2008 vid Stora Skuggan.

Under nästa år kommer, genom vår förenings försorg, emaljskyltar med både det svenska och det botaniska namnet att sättas upp på en del av träden i Rosendals Trädgård.