Hedersledamöter i föreningen

Hedersledamöter i föreningen 1024 683 Dendrologerna

H.M. Drottningen och en tidigare ordförande i föreningen Arvid Sanmark utsågs till hedersledamöter på årsmötet 2012.

På årsmötet i april 2015 utsågs Birgitta och Klaus Stritzke till hedersledamöter i föreningen.