TEMA: Framtiden för våra träd – hot och bot

TEMA: Framtiden för våra träd – hot och bot 1024 682 Dendrologerna

Fredagen den 19 november gick Dendrologföreningens temadag under rubriken ”Hot och bot – svamp- och insektsangrepp drabbar våra träd” av stapeln i en välfylld hörsal på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm.

Professor Jan Stenlid vid SLU, Ultuna i Uppsala, berättade om dels gamla svampsjukdomar som skapat mycket uppmärksamhet på grund av stor skadegörelse, dels om fler och fler nya skadesvampar som drabbar våra träd till följd av växtimport och klimatförändringar.

Docent Mats Jonsell, också han vid SLU Ultuna, uppehöll sig vid mångfalden av insekter i våra träd som både kan vara elaka skadegörare och skapa godartad biologisk mångfald. Samtidigt bidrar ökande global handel och varmare klimat till att invandrande insekter ställer till nya problem.

Jan Stenlids och Mats Jonsells fyra föreläsningar på temadagen kan du ta del av här….