Dendrologernas preliminära program för 2023

Dendrologernas preliminära program för 2023 1024 683 Dendrologerna

Här kan ni ta del av det preliminära programmet för 2023. Det bekräftade programmet meddelas och publiceras efter årsmötet.

Program 1  •  21 januari

Vår årliga Bildvisning äger rum lördagen den 21 januari med bland annat presentation av foton från det gångna årets utflykter men också föredrag om aspekter av föreningens verksamhet. Enkel lunch ingår. Avgift: 150 kronor.

Program 2  •  23 – 28 mars hösten 2023

Denna till i mars utlovade resa till det grönskande Portugal är av praktiska skäl uppskjuten till hösten 2023. Då besöker vi under cirka en vecka botaniska trädgårdar, parker och vild natur, delvis med hjälp av egen hyrd buss. Reseledare: Börje Drakenberg och Johan Stenberg. Utförlig inbjudan utsänds före sommaren.

Program 3  •  31 mars

Fredagen den 31 mars äger föreningens årsmöte rum på KSLA, Drottninggatan 95 B, kl 16.00 där vi också får åhöra föredrag av 2022 års Hermelinstipendiat. Avslutas med middag under källarens tegelvalv.

Program 4  •  25 maj

Torsdagen den 25 maj kl 17–19 besöker vi Rosendals slottspark på Djurgården, landets förnämsta exempel på kungliga 1800-talsparker. Rosendal är sedan ett par år föremål för betydande restaureringsinsatser. Guidning av ansvarig från Kgl Djurgårdsförvaltningen. Kostnad: 100 kronor som betalas på plats.

Program 5  •  5 juni

Heldagsutflykt till nationalparken Ängsö i Stockholms norra skärgård. Denna lummiga jordbruksö med en rikedom av bl a lindar som utsågs till nationalpark 1910 tilläts under följande decennier att helt växa igen utan bönder och betesdjur. I slutet av 1940-talet igångsattes ett omfattande restaureringsarbete av nationalparken som fortgår än i dag. Kostnad: 150 kronor. Egen resa med Waxholmsbåt. Reseledare och guide: Daniel Daggfeldt.

Program 6  •  8 – 10 juni

Långhelg i Finland med besök i Mustila arboretum, parker och arboretum i Helsingfors samt halvdagsvisit på Sveaborg. Deltagarna beställer själva färjbiljett från Stockholm torsdag kväll den 8 juni och återresa från Helsingfors lördag alt. söndag kväll den 9 el 10 juni. Kostnad per deltagare för hyrd buss, en middag, luncher, guidning och hotell i Helsingfors:
3 000–4 000 kronor. Reseledare: Johnny Schimmel och Fredrik von Feilitzen.

Program 7 •  16 – 17 juni

Tvådagarsutflykt till bl a Tor Nitzelius berömda arboretum på Hallandsåsen med omnejd, samt utflykt med båt till Hallands Väderö. Kostnad: Cirka 1 000 kronor för båda dagarna, annars cirka 400 kronor för dag 1 och 600 kronor för dag 2 (priserna inkluderar lunch och guider, samt båtresa dag 2 till Hallands Väderö. Reseledare: Johan Stenberg och Per Jönsson.

Program 8  •  31 aug – 2 september

”Småländska smycken”: Förlängd weekendexkursion torsdagen den 31 augusti – lördagen den 2 september genom östra och centrala Småland. Vi samlas i tågmetropolen Nässjö och åker med egen hyrd buss till Ulla Bodorffs berömda Källängsparken i Vimmerby, sedan till Norra Kvills nationalpark (med bl a Sveriges äldsta ek!). Besök i Vitterhetsakademins omsorgsfullt bevarade 1800-talsby Stensjö, varefter kosan styrs till Kalmar. Nästa dag besöker vi Kalmars slottspark och stannar till vid dendrologiskt intressanta platser på väg till Linnéstaden Växjö. På lördagen besöker vi bl a Linnémemoria, ett bestånd av serbiska granar i Lammhult, Nydala klosterträdgård (där munkarna dränktes av Kristian Tyrann 1521), gruv- och parkberget Taberg samt trädljuvligheter i Jönköping. Totalkostnad cirka 4 000 kronor. Reseledare: Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt.

Program 9  •  14 september

Torsdagen den 14 september samlas vi kl 17.00 utanför Bergianska trädgårdens huvudentré för att guidas av botanisten och Bergianskadirektören Gunvor Larsson under två timmars vandring genom trädgårdens lignosrikedomar. Kostnad: 100 kronor att betalas på plats.

Program 10  •  cirka 24 september

På brett omfattad begäran upprepar vi 2022 års mycket uppskattade endagsbesök till ”monsterträden” med 500-åriga ekar och tallar på Eknön i Slätbaken utanför Stegeborgs slottsruin och Söderköping. Samling i Stegeborg  kl 10.45 torsdagen den 24 september. Kostnad cirka 1 000 kronor med hyrd buss Stockholm-Stegeborg t o r, taxibåt Stegeborg-Eknön t o r, lunch och guidning. Researrangör: Hans Peter Hedlund.

Program 11  •  cirka 1 oktober

Halvdagsutflykt till den nyrestaurerade Stora Ekholmen strax utanför Vaxholm. Denna ö som vid förra sekelskiftet var en berömd samlingsplats för natur- och kulturnördar har de senaste åren återställts till mycket av sitt forna pampiga skick av ägarna redarparet Gunnar och Kerstin Haglund. Utflyktsledare: Hans Peter Hedlund och Börje Drakenberg.

Program 12  •  17 november

Temadag om våra parker och klimatförändringarna fredagen den 17 november i KSLA:s aula. Klimatförändringarna kommer att öka påfrestningarna på vegetationen och hota värden inte minst i historiska anläggningar. Samtidigt är parker och vegetation i städerna ett viktigt verktyg för att hantera och motverka klimatförändringarnas effekter.