Vårbrevet med årsprogram 2023

Vårbrevet med årsprogram 2023 1024 683 Dendrologerna

Alla medlemmar önskas välkomna till dendrologföreningens årsmöte fredagen den 31 mars kl 16.00

Nu när våren snart nalkas har en ny säsong begynt för oss träd- och parkentusiaster – det blir Dendrologföreningens 103:e säsong. Vi dendrologer kan också se fram emot många utsökta utflykter, resor och andra arrangemang, både i Sverige och utomlands. Först avhåller vi föreningens årsmöte den 31 mars på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att närvara. Deltagande i årsmötet är gratis. Kallelse med förslag till dagordning bifogas.

31/3  Program 1 – Fredagen den 31 mars äger FÖRENINGENS ÅRSMÖTE rum på KSLA, Drottninggatan 95 B, kl 16.00 där vi också får åhöra föredrag av 2022 års Hermelinstipendiat Henrik Sjöman. Avslutas med middag under källarens tegelvalv (se vidare bifogad meny ). Glöm inte att i förväg – senast måndagen den 27 mars – anmäla om du vill deltaga i middagen genom att betala in 355 kronor till föreningens bankgiro 5631-6110!

25/4   Program 2 – Tisdagen den 25 april kl 17–19 besöker vi Rosendals slottspark på Djurgården, landets främsta exempel på kunglig park från 1800-talet. Kgl Djurgårdens Förvaltning/KDF genomför sedan ett par år ett ambitiöst restaureringsprojekt. Guidning av landskapsarkitekt Jonas Berglund, ansvarig konsult. Kostnad: 100 kronor som betalas på plats. Arrangör: Lars Nyberg.

22/5  Program 3 – Måndagen den 22 maj kl. 14.00 samlas vi i Piperska murens trädgård, Scheelegatan 14, mitt emot Stockholms rådhus. Kungliga rådet greve Carl Piper och hans hustru Christina köpte på 1690-talet en malmgård på Kungsholmen och skapade här en magnifik barockträdgård. Malmgården ägs sedan 1807 av Arla Coldinu-orden, som 1997–98 genomförde ett ambitiöst återställande av trädgården med buxbomshäckar, formklippta lindar, fontäner och statyer. Vår medlem Jürgen Rossner har sedan dess lagt ner ett stort ideellt arbete på trädgårdens skötsel samt planterat bl a trumpetträd och mullbärsträd. Han guidar oss i trädgården, varefter vi får kaffe med kaffebröd i en av ordenshusets salonger. Högst 30 personer kan delta. Kostnad: 150 kronor att betalas på plats. Arrangör: Fredrik von Feilitzen.

4/6  Program 4 – Heldagsutflykt till nationalparken Ängsö i Stockholms norra skärgård söndagen den 4 juni. Denna lummiga jordbruksö med en rikedom av bl a lindar som utsågs till nationalpark 1910 tilläts under följande decennier att helt växa igen utan bönder och betesdjur. I slutet av 1940-talet igångsattes ett omfattande restaureringsarbete, bl a med gamla skyddsvärda lindar. Kostnad: 150 kronor. Reseledare och guide: Daniel Daggfeldt.

911/6  Program 5 – Långhelg i Finland med besök i Mustila arboretum, parker, Botaniska trädgården och flera arboretum i Helsingfors samt halvdagsvisit på Sveaborg. Avresa från Stockholm torsdag e m den 8 juni med samling i Helsingfors på fredag morgon den 9 juni och återresa från Helsingfors söndag kväll den 11 juni. Kostnad per deltagare för hyrd buss, en middag, två luncher, inträden, guidning och andra kringutgifter: Cirka 2 700 kronor. Deltagarna bokar och betalar själva kryssningspaket på Silja Line inklusive två hotellnätter plus två sovhyttnätter (information om tider och priser m m meddelas i god tid).  Reseledare: Börje Drakenberg och Fredrik von Feilitzen.

1617/6  Program 6 – Tvådagarsutflykt till bl a Hallands Väderö med dess intressanta naturtyper, den spektakulära träd- och museiparken Vargaslätten vid sjön Simlången samt Tor Nitzelius berömda arboretum på Hallandsåsen. Kostnad: Cirka 1 500 kronor för båda dagarna, annars cirka 750 kronor per dag (priserna inkluderar lunch och guider, inträde till Vargaslätten samt båtresa till Hallands Väderö). Transporter med egen bil samt ev övernattning i grannskapet. Reseledare: Johan Stenberg och Per Jönsson.

31/8­2/9  Program 7 – ”Småländska smycken”: Förlängd weekendexkursion torsdagen den 31 augusti – lördagen den 2 september genom östra och centrala Småland. Vi samlas i Nässjö och åker med egen hyrd buss till Ulla Bodorffs berömda Källängsparken i Vimmerby, sedan till Norra Kvills nationalpark (med bl a Sveriges äldsta ek!). Besök i Vitterhetsakademins 1700-talsby Stensjö by samt Strömsrums herrgårdspark varefter kosan styrs till Kalmar. Nästa dag besöker vi Kalmars slottspark med Kalmar slott och stannar till vid kulturellt och dendrologiskt intressanta platser på väg till Linnéstaden Växjö. På lördagen besöker vi bl a det väldiga Linnéarboretet, ett bestånd av serbiska granar i Lammhult, Nydala klosterträdgård (där munkarna dränktes av Kristian Tyrann 1521) samt gruv- och parkberget Taberg. Totalkostnad: Cirka 4 000 kronor. Reseledare: Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt.

12/9  Program 8 – På brett omfattad begäran upprepar vi 2022 års mycket uppskattade endagsbesök till ”monsterträden” med 500-åriga ekar och tallar på Eknön i Slätbaken utanför Stegeborgs slottsruin och Söderköping. Samling i Stegeborg kl 10.45 tisdagen den 12 september. Kostnad: Cirka 1 000 kronor med hyrd buss Stockholm-Stegeborg t o r, taxibåt Stegeborg-Eknön t o r, lunch och guidning. Researrangör: Hans Peter Hedlund.

18/9  Program 9 – Måndagen den 18 september samlas vi kl 17.00 utanför Bergianska trädgårdens huvudentré för att guidas av botanisten och Bergianskadirektören Gunvor Larsson under två timmars vandring genom trädgårdens lignosrikedomar. Kostnad: 100 kronor att betalas på plats.

1/10  Program 10 – Höstvandring i ett av Sveriges mest besökta arboretum:

Södra Djurgården vid Lejonslätten, Nordiska museet och Biologiska museet, ett väldigt artrikt område som dagligen genomströvas av tusentals personer. Väldigt få har dock sett de äldre träden och det som nu nyplanterats. Följ med på en dendrologisk exkursion och se bl a vresalm, vresoxel, vresros och en vresig exkursionsledare – Börje Drakenberg. Samling vid Biologiska museet kl 15.00 söndagen den 1 oktober. Avgift: 100 kronor som betalas på plats.

1318/10 Program 11 – Veckoresa till Portugal fredagen den 13 oktober – onsdagen den 18 oktober. Deltagarna bokar och köper själva flyg till Lissabon tur och retur och samlas på Lissabons flygplats cirka kl 17 på fredagen, varefter vi färdas i egen buss till Coimbra för exkursioner i parker och skogsområden. Därefter två dagar i och kring Lissabon där vi besöker olika parker och trädgårdar, däribland Bussacos nationalpark. Närmare upplysningar i detaljerat program som sänds ut före sommaren. Kostnad: Cirka 14 000 kronor exklusive flyg. Reseledare: Johan Stenberg och Sigrid de Geer.

17/11  Program 12Temadag om våra parker och klimatförändringarna fredagen den 17 november i KSLA:s aula. Klimatförändringarna kommer att öka påfrestningarna på vegetationen och hota värden inte minst i historiska anläggningar. Samtidigt är parker och vegetation i städerna ett viktigt verktyg för att hantera och motverka klimatförändringarnas effekter.

Januari 2023  Program 13 – Vår årliga bildvisning äger rum lördagen den 22 januari 2023 med presentation av foton från fjolårets resor och utflykter.

SAMTLIGA PROGRAM KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.dendrologerna.se  OCH SEPARATA INBJUDNINGAR MEJLAS UT FÖR VARJE PROGRAM

Med reservation för smärre ändringar

Påminnelse om medlemsavgiften

Nu är det hög tid för er som inte betalat medlemsavgiften att sätta in 450 kronor (150 för familjemedlem eller studerande) på föreningens bankgiro 5631-6110. Eller bli ständig medlem för 6 000 kronor (familjemedlem 3 000). Glöm inte att skriva ditt namn/medlemsnummer på meddelanderutan och vad betalningen avser. Alla som redan har betalat kan bortse från denna påminnelse.

Enligt beslut på årsmötet 2016 kommer den medlem som rekryterar fem nya medlemmar till föreningen att belönas med ett års gratis medlemskap.

Lustgården

Vår årsbok Lustgården sänds till alla medlemmar i slutet av november. Om du vill köpa fler exemplar av Lustgården, ta kontakt med vårt kansli per telefon 08-765 20 81, eller sänd ett mejl till kontakt@dendrologerna.se  Senaste årgången kostar 450 kronor+porto. Äldre årgångar kostar 100 kronor+porto.

Föreningens hemsida och Facebooksida

Vårbrev med årsprogram samt höstbrev med preliminärt program för nästa år, det gångna årets verksamhetsberättelse samt reseprogram kommer vi att lägga ut på hemsidan. Observera att Lustgårdens samtliga årgångar sedan starten 1920 numera finns tillgängliga digitalt på hemsidan. Likaså läggs ytterligare information ut där, t ex när det gäller resor, temadagen och bildvisningen. Håll utkik på www.dendrologerna.se

Gå gärna in och ta del av informationen på vår Facebooksida och tryck på gilla-knappen. Du kan också själv lägga in bilder och kommentarer på sidan: https://www.facebook.com/www.dendrologerna.se

Har du ändrat din hemadress och/eller telefonnummer och/eller e-postadress ber vi dig att meddela detta till oss. Stort tack på förhand!

VÄLKOMMEN till årsmötet och ta redan nu del av alla våra spännande resor och arrangemang som vi har planerat för 2023!