Dendrologernas preliminära program för 2024

Dendrologernas preliminära program för 2024 1024 683 Dendrologerna

Programmet 2024

Programmet för 2024 har publicerats.

Här kan ni ta del av det preliminära programmet för 2024. Det bekräftade programmet meddelas och publiceras efter årsmötet den 5 april.

Program 1  •  20 januari

Vår årliga Bildvisning äger rum lördagen den 20 januari kl 13‒16 med bl a presentation av foton från det gångna årets utflykter. Enkel lunch ingår. Avgift: 190 kronor.

Program 2  •  5 april

Fredagen den 5 april äger FÖRENINGENS ÅRSMÖTE rum på KSLA, Drottninggatan 95 B kl 16.00 där vi också får åhöra föredrag av 2023 års Hermelinstipendiat. Avslutas med middag. Särskild inbjudan utsändes i god tid.

Program 3  •  ca 8 – 14 april

OBS! Inställt på grund av sjukdom.

På grönskande Norra Cypern möter vi våren under en vecka med boende i huvudstaden Nicosia mitt på ”kopparön”. Att norra Cypern under 50 år varit ockuperat av Turkiet och numera kallar sig en egen (av omvärlden bojkottad) stat har ur dendrologisk synvinkel närmast varit en fördel: mycket av naturen är tämligen orörd ‒ vi slipper stora industrier, turisthotell och motorvägar men får desto mer av gammaldags byar med odlad och spontan trädväxtlighet. Vi besöker botaniska trädgårdar, parker, vild natur (med vilda åsnor) och tittar på den för Cypern endemiska cederarten Cedrus brevifolia i bergskedjan Troodos på Kebnekajsehöjd. Även spännande visiter i bl a medeltidsstaden Famagusta (”Cyperns Visby”), kustmetropolen Kyrenia och undersköna bysamhället Bellapais (känd från Lawrence Durrells bok ”Bittra citroner”), delvis med hjälp av egen hyrd buss. Kostnad cirka 11 000 kronor, flyg via Turkiet och flertalet luncher plus välkomstmiddag inkluderat. Reseledare: Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt.

Program 4  •  28 maj

När det blommar som bäst vandrar vi  tisdagen den 28 maj under ledning av Ann-Catharine Lövstedt i Södra Årstalundens kolonistugeområde söder om Södersjukhuset med dess intressanta planteringar och odlingar. Kostnad 100 kronor att betalas på plats.

Program 5  •  10 – 11 juni

Under måndag den 10 och tisdag den 11 juni utforskar vi Malmös välskötta och ytterst artrika parker under ledning av Malmö kommuns trädansvarige Patrick Bellan (även medlem av Lustgårdens redaktionsråd). Avslutas med en halv dag i SLU:s anrika Alnarpspark och arboretum under ledning av Anna Andréasson Sjögren, Skåneansvarig för Dendrologiska föreningen. Kostnad cirka 1 000 kronor inkluderande två luncher. Arrangörer: Anna Andréasson Sjögren och Johan Stenberg.

Program 6  •  23 – 24 augusti

Fredagen den 23 och lördagen den 24 augusti reser vi runt i södra Värmland med besök i bl a Karlstads parker, det nyanlagda Nystedalens arboretum, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Rottneros herrgårdspark och engelska parken i Baldersnäs. Samling i Karlstad dit deltagarna tar sig på egen hand. Kostnad cirka 2 800 kronor, inbegripet hyrd buss för transporter på platsen samt två luncher. Reseledare Börje Drakenberg.

Program 7 •  29 augusti

Torsdagen den 29 augusti samlas vi kl 17.00 utanför Bergianska trädgårdens huvudentré för att guidas av botanisten och Bergianskas direktör Gunvor Larsson under ett par timmars vandring genom trädgårdens lignosrikedomar. Kostnad 100 kronor att betalas på plats.

Program 8  •  2 september

Dagsutflykt måndagen den 2 september till Norrköping där vi studerar stadens makalösa alléer, vandrar i Carl Johans park framför centralstationen samt gör ett nedslag i Himmelstalunds herrgårdspark vid Motala ström. Kostnad inklusive lunch cirka 800 kronor. Reseledare Per Jönsson.

Program 9  •  9 september

Måndagen den 9 september gör vi en dagsutflykt med nedslag i Ystads ambitiösa trädplanteringar, naturreservatet och Natura 2000-området Fyledalen samt Kronovalls slottspark. Samling i Ystad. Kostnad inklusive lunch cirka 300 kr ‒ 1 000 kr beroende om vi färdas i egna bilar eller hyrd buss. Reseledare Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt.

Program 10  •  15 september

Söndagen den 15 september besöker vi minst två slottsanläggningar nära Stockholm, preliminärt Rosersbergs slottspark och Steninge herrgårdspark. Kostnad inklusive lunch och egen hyrd buss cirka 500 kr. Reseledare Jörg Roepcke.

Program 11  •  4 – 11 oktober

Kulturlandskap, lövskogar, parker, slott och sällsamma planteringar i och kring Karlsruhe i sydvästra Tyskland utforskar vi under en knapp vecka fredagen den 4 – fredagen den 11 oktober. Boendet blir i Karlsruhe 6 nätter, de lokala resorna sker med allmänna kommunikationer (Tysklandskortet för 50 euro). Bland besöksmålen kan nämnas Schwarzwald, Bad Wildbad och Neuenburg/”Baumwipfelpfad” (med spännande promenad i trädkronorna), Stuttgart med jordbruksuniversitetet Hohenheim (med arboretum), Schwetzingens slottspark samt Bad Herrenalb (kanske även Strasbourg över gränsen till Frankrike). Kostnaden på plats uppskattas till 8 000‒9 000 kronor ‒ deltagarna väljer och bekostar själva färdsätt till Karlsruhe. Reseledare: Jörg Roepcke, Trädmästarna AB.

Program 12  •  15 november

Temadag om ”Instrument för dendrologer” fredagen den 15 november i KSLA:s aula i Stockholm. Här presenteras en bred palett av gamla och nya metoder för att öka vår kunskap om träd och hur man tar hand om och använder dem ‒ från kol-14 och dna till dendrokronologi (analys och lärdomar av årsringar), arboristtekniker, hur svampar påverkar och påverkas av träd, aktivt utnyttjande av fotosyntes, hantering av trädsjukdomar, planterings- och skötseltekniker av nya träd etc. Träd (och med dem förbundna svamppopulationer) utgör jordens mest omfattande organiska system. Därför är det livsviktigt att förstå hur träd fungerar och hur de bör tas om hand för att främja miljön, motverka klimatförsämring och bidra till vår fysiska försörjning och överlevnad ‒ förutom förstås att träd i sig själva kan öka vårt välbefinnande.

Resa till Rumänien

Under 2025 har vetenskaplige intendenten vid Göteborgs Botan Henrik Sjöman lovat att arrangera och leda en resa till Rumänien för att visa ovanliga trädarter som kan lämpa sig för svenska stadsmiljöer.