Posts By :

Dendrologerna

Dendrologernas resa till Iran 2019
Dendrologernas resa till Iran 2019 1024 671 Dendrologerna

Under dendrologernas pionjärresa till Iran i april 2019 förundrades vi över landets stora rikedom på olika sorters cederträd. Cedrar i alla former och storlekar pryder parker, torg och öppna platser – från sydliga Shiraz, över Isfahan och Teheran och Kaspiska havets kust, till nordliga Tabriz. Samtliga tre huvudarter finns representerade: Libanonceder, (Cedrus libani), Atlasceder (Cedrus…

read more
Stora Ekholmen
Stora Ekholmen 704 938 Dendrologerna

Stora Ekholmen har fått sitt namn för att ön historiskt sett var en given plats för ekodling till följd av dess strategiska läge nära Vaxholms fästning och de stora farlederna. Ekarna var tänkta att med tiden utgöra byggmaterial för den kungliga flottan. På förmiddagen den 15 september 2020 reste några medlemmar på recognosceringstur till Stora…

read more
Uppländsk slottskultur m m
Uppländsk slottskultur m m 1024 768 Dendrologerna

Med egna fordon som skydd mot coronan bilade ett 30-tal dendrologer söndagen den 20 september runt i södra Uppland. Siktet var inställt på träd kring slott och herrgårdar, men vi bestods också med en myckenhet av konst och annan kultur, inte minst för barn och vuxna med barnasinne. Som extranummer inbjöds vi till trädgårdsbyggaren Arne…

read more
Exkursion till Drottningholm augusti 2020
Exkursion till Drottningholm augusti 2020 1024 576 Dendrologerna

Den 28 augusti 2020 samlades 20 medlemmar för att under sakkunnig ledning av slottsarkitekten för Drottningholmsparken Kolbjörn Waern och slottsträdgårdsmästare Paulina Landin ta del av de ambitiösa förberedelserna för att återskapa Nicodemus Tessins broderiparterr, ett storslaget projekt som skulle fullända helheten i barockparken. Under besöket redovisades också dagsläget för de cirka 900 lindarna i de…

read more
Ramsö Backar
Ramsö Backar 240 320 Dendrologerna

25 muntra dendrologer lämnade coronan bakom sig och gjorde en strålande brittsommarutflykt med skärgårdsbåt den 8 oktober 2020 till Ramsö utanför Vaxholm. Vi fick uppleva en högtidsstund i Ramsö Backar, det fina arboretum som Per Jönsson och Catharina Lewenhaupt, vår ordförande respektive sekreterare, skapat i innerskärgårdens karga skogsmiljö. Vi fick även besöka den pietetsfullt restaurerade Karolinergården…

read more
Hundra år av dendrologi
Hundra år av dendrologi 1024 657 Dendrologerna

Ett urval bilder ur de gångna hundra årgångarna av Lustgården samt några andra bilder ur föreningens historia. Se även bilder och artiklar om föreningens och årsbokens historia i Lustgården 2020. Försättsbilden visar honblommor av Abies nobilis glauca som isoleras för korsning. Notera den vilande arbetsledaren vid stegens fot. Ur årsboken Lustgården 1944-45. Klicka på en…

read more
Vårbrevet med årsprogram 2020
Vårbrevet med årsprogram 2020 1024 683 Dendrologerna

Även Föreningen för Dendrologi och Parkvård har drabbats av coronavirusets explosiva utbrott. Av det skälet har styrelsen tvingats att i hast ändra och banta ner årets aktiviteter enligt nedan. Föreningens årsmöte fredagen den 3 april kl 16.00 uppskjuts till hösten. Vi gissar på september och kommer att i god tid utsända kallelse och dagordning. Nu…

read more