Presentationerna från temadagen 2023

Presentationerna från temadagen 2023 1024 681 Dendrologerna

Här finns presentationerna från 2023 års temadag ”Parker och träd i ett förändrat klimat”.

Att finna nya arter och varieteter
Henrik Sjöman

Kommunernas planering och parkförvaltning inför klimatomställningen
Anton Spets

Hantering av klimatförändringar i två stora projekt
Bengt Isling

Biofila stadslandskap i klimatförändringarnas tid
Mattias Gustavsson

Biologiska indikatorer på ett föränderligt klimat (presentation på ingång)
Börje Drakenberg

Fåglars förändrade beteenden utifrån klimatförändringarna (presentation på ingång)
Martin Green